Nieuw standaardisatieproject: 3D printen en scannen - Kader voor Additive Manufacturing Service Platform (AMSP) | Agoria

Nieuw standaardisatieproject: 3D printen en scannen - Kader voor Additive Manufacturing Service Platform (AMSP)

Afbeelding
Gepubliceerd op 16/11/18 door Dirk De Moor
Wil je meewerken aan het nieuwe normalisatieproject rond 3D-printing en scannen? Laat het ons weten!

ISO/IEC JTC1/WG12 heeft het volgende nieuwe normalisatieproject goedgekeurd: Information technology - 3D Printing and Scanning - Framework for Additive Manufacturing Service Platform (AMSP).

Deze standaard is ontwikkeld als antwoord op de behoeften van de massale customisatie van additieve productietechnologie door optimaal gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Additive Manufacturing Service Platform (AMSP) biedt een website of app waar gebruikers, ontwerpers en productiecentra connecties hebben op basis van hun eigen behoeften. Met behulp van een AMSP kunnen klanten specifieke AM-objecten/onderdelen en relevante diensten aanschaffen in plaats van vooraf gebouwde AM-apparatuur en -grondstoffen, en hoeven ze niet over vakkundig personeel te beschikken of expert te zijn in AM. Er zijn geen opstartkosten of investeringen nodig voor de invoering van AMSP.

Het voorgestelde werk voorziet in een serviceplatform voor additieve fabricagetoepassingen en biedt servicemodellen waarbij gebruikers, ontwerpers en productiecentra met elkaar communiceren. In plaats van zich te concentreren op grondstoffen, proces/apparatuur, onderdelen en dergelijke, is het voorgestelde werk erop gericht om een online dienstenplatform aan te bieden vanuit een globaal standpunt dat JTC 1 "Information Technology" in staat zal stellen de productie van additieven vanuit ICT-perspectief te bestuderen en tegelijkertijd een brede waaier van verschillende industrieën te bestrijken.

Interesse om deel te nemen aan de ontwikkeling? Laat het ons voor 1 december 2018 weten!

 ISO/IEC JTC1/WG12 heeft een studiegroep voor 4D Printing opgericht om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken op het gebied van standaardisatie die relevant is voor WG 12 "3D Printing and scanning" en om een mogelijke rol voor JTC 1 "Information technology" te onderzoeken. De missie is om:

  • een beschrijving te geven van de belangrijkste concepten en terminologie met betrekking tot 4D Printing.
  • de technologische, markt- en maatschappelijke vereisten voor ICT-normalisatie op 4D Printing te bestuderen en documenteren.
  • de huidige technologieën die worden ingezet om 4D Printing mogelijk te maken te bestuderen en documenteren.
  • de huidige stand van zaken met betrekking tot normalisatieactiviteiten die relevant zijn voor 4D Printing in andere relevante ISO- en IEC TC's, in andere SDO's en in consortia te beoordelen.
  • te identificeren hoe JTC 1 kan voorzien in de ICT-standaardisatiebehoeften van 4D Printing.
  • een voortgangsrapport te verstrekken aan de tweede vergadering van de werkgroep 12 met aanbevelingen voor verdere studie en/of potentiële NWIP's.
Was dit artikel nuttig?