ISO/IEC en CEN ICT-normen ter evaluatie - november 2021 | Agoria

ISO/IEC en CEN ICT-normen ter evaluatie - november 2021

Afbeelding
Gepubliceerd op 24/09/21 door Karlien Erauw
Om de vijf jaar wordt afgetoetst of de internationale normen nog steeds de stand der techniek weerspiegelen. Voor een hele reeks ISO-normen van commissies onder het beheer van sectoroperator Agoria ICT wordt tegen 16 november 2021 een Belgisch standpunt verwacht. Bekijk hier de lijst.

Om de vijf jaar wordt afgetoetst of de internationale normen nog steeds de stand der techniek weerspiegelen.

Mogelijke acties zijn:

  • terugtrekken (verouderde technologie)
  • herzien (bijwerken naar de huidige stand der techniek)
  • bevestigen (norm nog steeds actueel).

Als u een van de betreffende normen gebruikt, is het belangrijk om dit te melden. Normen waarvoor minder dan 5 landen aangeven deze te gebruiken, worden immers automatisch teruggetrokken.

Wenst u wijzigingen aan te brengen aan zo'n norm, dan is deze systematische evaluatie een uitgelezen moment om dit te melden. U dient er wel voor te zorgen dat voldoende andere landen dit voorstel steunen. Met het oog op een eventuele herziening, kan u steeds aangeven of u bereid bent hieraan mee te werken.

Voor onderstaande ISO-normen van commissies onder het beheer van sectoroperator Agoria ICT wordt tegen 16 november 2021 een Belgisch standpunt verwacht. U kunt uw feedback doorgeven aan karlien.erauw@agoria.be. U kunt bij haar ook terecht met vragen over deze normen en de normalisatiecommissies. 

CEN/TC 224 Personal identification, electronic signature and cards and their related systems and operations

EN 15320:2007  

Identification card systems - Surface transport applications - Interoperable Public Transport Applications - Framework

ISO/IEC JTC 1 Information technology

ISO/IEC 17826:2016 (Ed 2)  

Information technology — Cloud Data Management Interface (CDMI)

ISO/IEC JTC 1/SC 23 Digitally Recorded Media for Information Interchange and Storage

ISO/IEC 10995:2011 (Ed 2, vers 2)  

Information technology — Digitally recorded media for information interchange and storage — Test method for the estimation of the archival lifetime of optical media

ISO/IEC JTC 1/SC 24 Computer graphics, image processing and environmental data representation

ISO/IEC 7942-3:1999 (vers 4)  

Information technology — Computer graphics and image processing — Graphical Kernel System (GKS) — Part 3: Audit trail

ISO/IEC 7942-4:1998 (vers 4)  

Information technology — Computer graphics and image processing — Graphical Kernel System (GKS) — Part 4: Picture part archive

ISO/IEC 8632-1:1999 (Ed 2, vers 4)  

Information technology — Computer graphics — Metafile for the storage and transfer of picture description information — Part 1: Functional specification

ISO/IEC 8632-3:1999 (Ed 2, vers 4)  

Information technology — Computer graphics — Metafile for the storage and transfer of picture description information — Part 3: Binary encoding

ISO/IEC 8632-4:1999 (Ed 2, vers 4)  

Information technology — Computer graphics — Metafile for the storage and transfer of picture description information — Part 4: Clear text encoding

ISO 8651-1:1988 (vers 5)  

Information processing systems — Computer graphics — Graphical Kernel System (GKS) language bindings — Part 1: FORTRAN

ISO 8651-2:1988 (vers 5)  

Information processing systems — Computer graphics — Graphical Kernel System (GKS) language bindings — Part 2: Pascal

ISO 8651-3:1988 (vers 5)  

Information processing systems — Computer graphics — Graphical Kernel System (GKS) language bindings — Part 3: Ada

ISO/IEC 8651-4:1995 (Ed 2, vers 5)  

Information technology — Computer graphics — Graphical Kernel System (GKS) language bindings — Part 4: C

ISO 8805:1988 (vers 5)  

Information processing systems — Computer graphics — Graphical Kernel System for Three Dimensions (GKS-3D) functional description

ISO/IEC 9593-1:1990 (vers 5)  

Information processing systems — Computer graphics — Programmer's Hierarchical Interactive Graphics System (PHIGS) language bindings — Part 1: FORTRAN

ISO/IEC 9593-3:1990 (vers 5)  

Information technology — Computer graphics — Programmer's Hierarchical Interactive Graphics System (PHIGS) language bindings — Part 3: ADA

ISO/IEC 9593-4:1991 (vers 6)  

Information technology — Computer graphics — Programmer's Hierarchical Interactive Graphics System (PHIGS) language bindings — Part 4: C

ISO/IEC 9636-1:1991 (vers 6)  

Information technology — Computer graphics — Interfacing techniques for dialogues with graphical devices (CGI) — Functional specification — Part 1: Overview, profiles, and conformance

ISO/IEC 9636-2:1991 (vers 6)  

Information technology — Computer graphics — Interfacing techniques for dialogues with graphical devices (CGI) — Functional specification — Part 2: Control

ISO/IEC 9636-3:1991 (vers 6)  

Information technology — Computer graphics — Interfacing techniques for dialogues with graphical devices (CGI) — Functional specification — Part 3: Output

ISO/IEC 9636-4:1991 (vers 6)  

Information technology — Computer graphics — Interfacing techniques for dialogues with graphical devices (CGI) — Functional specification — Part 4: Segments

ISO/IEC 9636-5:1991 (vers 6)  

Information technology — Computer graphics — Interfacing techniques for dialogues with graphical devices (CGI) — Functional specification — Part 5: Input and echoing

ISO/IEC 9636-6:1991 (vers 6)  

Information technology — Computer graphics — Interfacing techniques for dialogues with graphical devices (CGI) — Functional specification — Part 6: Raster

ISO/IEC 10641:1993 (vers 5)  

Information technology — Computer graphics and image processing — Conformance testing of implementations of graphics standards

ISO/IEC 12087-1:1995 (vers 5)  

Information technology — Computer graphics and image processing — Image Processing and Interchange (IPI) — Functional specification — Part 1: Common architecture for imaging

ISO/IEC 12087-3:1995 (vers 5)  

Information technology — Computer graphics and image processing — Image Processing and Interchange (IPI) — Functional specification — Part 3: Image Interchange Facility (IIF)

ISO/IEC 12088-4:1995 (vers 5)  

Information technology — Computer graphics and image processing — Image processing and interchange — Application program interface language bindings — Part 4:

ISO/IEC 14478-1:1998 (vers 4)  

Information technology — Computer graphics and image processing — Presentation Environment for Multimedia Objects (PREMO) — Part 1: Fundamentals of PREMO

ISO/IEC 14478-2:1998 (vers 4)  

Information technology — Computer graphics and image processing — Presentation Environment for Multimedia Objects (PREMO) — Part 2: Foundation Component

ISO/IEC 14478-3:1998 (vers 4)  

Information technology — Computer graphics and image processing — Presentation Environment for Multimedia Objects (PREMO) — Part 3: Multimedia Systems Services

ISO/IEC 14478-4:1998 (vers 4)  

Information technology — Computer graphics and image processing — Presentation Environment for Multimedia Objects (PREMO) — Part 4: Modelling, rendering and interaction component

ISO/IEC 14772-1:1997 (vers 4)  

Information technology — Computer graphics and image processing — The Virtual Reality Modeling Language — Part 1: Functional specification and UTF-8 encoding

ISO/IEC JTC 1/SC 27 Security, cybersecurity and privacy protection

ISO/IEC 15946-1:2016 (Ed 3)  

Information technology — Security techniques — Cryptographic techniques based on elliptic curves — Part 1: General

ISO/IEC 18370-2:2016  

Information technology — Security techniques — Blind digital signatures — Part 2: Discrete logarithm based mechanisms

ISO/IEC 24760-3:2016  

Information technology — Security techniques — A framework for identity management — Part 3: Practice

ISO/IEC 27036-4:2016  

Information technology — Security techniques — Information security for supplier relationships — Part 4: Guidelines for security of cloud services

ISO/IEC 29192-5:2016  

Information technology — Security techniques — Lightweight cryptography — Part 5: Hash-functions

ISO/IEC JTC 1/SC 28 Office equipment

ISO/IEC 18050:2006 (vers 3)  

Information technology — Office equipment — Print quality attributes for machine readable Digital Postage Marks

ISO/IEC 29103:2011 (vers 2)  

Information technology — Office equipment — Colour photo test pages for measurement of ink cartridge yield for colour photo printing

ISO/IEC JTC 1/SC 29 Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information

ISO/IEC 18477-2:2016  

Information technology — Scalable compression and coding of continuous-tone still images — Part 2: Coding of high dynamic range images

ISO/IEC 23000-15:2016  

Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) — Part 15: Multimedia preservation application format

ISO/IEC 23001-9:2016 (Ed 2)  

Information technology — MPEG systems technologies — Part 9: Common encryption of MPEG-2 transport streams

ISO/IEC JTC 1/SC 31 Automatic identification and data capture techniques

ISO/IEC 15961-4:2016  

Information technology — Radio frequency identification (RFID) for item management: Data protocol — Part 4: Application interface commands for battery assist and sensor functionality

ISO/IEC 29161:2016  

Information technology — Data structure — Unique identification for the Internet of Things

ISO/IEC JTC 1/SC 32 Data management and interchange

ISO/IEC 14957:2010 (Ed 2, vers 2)  

Information technology — Representation of data element values — Notation of the format

ISO/IEC 19502:2005 (vers 3)  

Information technology — Meta Object Facility (MOF)

ISO/IEC 19503:2005 (vers 3)  

Information technology — XML Metadata Interchange (XMI)

ISO/IEC JTC 1/SC 34 Document description and processing languages

ISO/IEC 19756:2011 (vers 2)  

Information technology — Topic Maps — Constraint Language (TMCL)

ISO/IEC JTC 1/SC 35 User interfaces

ISO/IEC 9995-9:2016  

Information technology — Keyboard layouts for text and office systems — Part 9: Multi-lingual, multiscript keyboard layouts

ISO/IEC 13066-1:2011 (vers 2)  

Information technology — Interoperability with assistive technology (AT) — Part 1: Requirements and recommendations for interoperability

ISO/IEC 30122-1:2016  

Information technology — User interfaces — Voice commands — Part 1: Framework and general guidance

ISO/IEC 30122-4:2016  

Information technology — User interfaces — Voice commands — Part 4: Management of voice command registrat

ISO/IEC JTC 1/SC 36 Information technology for learning, education and training

ISO/IEC 19788-2:2011 (vers 2)  

Information technology — Learning, education and training — Metadata for learning resources — Part 2: Dublin Core elements

ISO/IEC 20016-1:2014  

Information technology for learning, education and training — Language accessibility and human interface equivalencies (HIEs) in e-learning applications — Part 1: Framework and reference model for semantic interoperability

ISO/IEC JTC 1/SC 37 Biometrics

ISO/IEC 19784-4:2011 (vers 2)  

Information technology — Biometric application programming interface — Part 4: Biometric sensor function provider interface

ISO/IEC 19795-5:2011 (vers 2)  

Information technology — Biometric performance testing and reporting — Part 5: Access control scenario and grading scheme

ISO/IEC 19795-7:2011 (vers 2)  

Information technology — Biometric performance testing and reporting — Part 7: Testing of on-card biometric comparison algorithms

ISO/IEC 24709-3:2011 (vers 2)  

Information technology — Conformance testing for the biometric application programming interface (BioAPI) — Part 3: Test assertions for BioAPI frameworks

ISO/IEC 29109-10:2010 (vers 2)  

Information technology — Conformance testing methodology for biometric data interchange formats defined in ISO/IEC 19794 — Part 10: Hand geometry silhouette data

ISO/IEC JTC 1/SC 38 Cloud Computing and Distributed Platforms

ISO/IEC 19086-1:2016  

Information technology — Cloud computing — Service level agreement (SLA) framework — Part 1: Overview and concepts

ISO/IEC JTC 1/SC 40 IT Service Management and IT Governance

ISO/IEC TS 38501:2015 (vers 2)  

Information technology — Governance of IT — Implementation guide

ISO/TC 204 Intelligent transport systems

ISO 15075:2003 (vers 4)  

Transport information and control systems — In-vehicle navigation systems — Communications message set requirements

ISO 18495-1:2016  

Intelligent transport systems — Commercial freight — Automotive visibility in the distribution supply chain — Part 1: Architecture and data definitions

ISO 19079:2016  

Intelligent transport systems — Communications access for land mobiles (CALM) — 6LoWPAN networking

ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics

ISO 19104:2016  

Geographic information — Terminology

ISO 19132:2007 (vers 3)  

Geographic information — Location-based services — Reference model

ISO/TC 215 Health Informatics

ISO/IEEE 11073-10404:2010 (vers 2)  

Health informatics — Personal health device communication — Part 10404: Device specialization — Pulse oximeter

ISO/IEEE 11073-10471:2010 (vers 2)  

Health informatics — Personal health device communication — Part 20601: Application profile — Optimized exchange protocol

ISO/IEEE 11073-20601:2016 (Ed 2)  

Health informatics — Personal health device communication — Part 20601: Application profile — Optimized exchange protocol

ISO/TS 16277-1:2015 (vers 2)  

Health informatics — Categorial structures of clinical findings in traditional medicine — Part 1: Traditional Chinese, Japanese and Korean medicin

ISO 27799:2016 (Ed 2)  

Health informatics — Information security management in health using ISO/IEC 27002

ISO/TC 268 Sustainable development in communities

ISO 37101:2016  

Sustainable development in communities — Management system for sustainable development — Requirements with guidance for use

Was dit artikel nuttig?