“Concrete oplossingen voor reële uitdagingen in de zorgsector” | Agoria

“Concrete oplossingen voor reële uitdagingen in de zorgsector”

Afbeelding
Normalisatie
Gepubliceerd op 22/10/21 door Nele Laus
De toepassing van normen in de gezondheidssector maakt de integratie van verschillende systemen en de uitwisseling van gegevens makkelijker en goedkoper. Daar profiteren niet alleen de verschillende zorgactoren, maar ook alle patiënten van. Cerner is zowel op internationaal als nationaal vlak actief betrokken bij het normalisatiewerk. Richard Francken, verantwoordelijk voor business development en innovaties, legt uit hoe en waarom.

Cerner heeft al een lange historie in normalisatie. In 1990 werkten ze al mee aan de HL7-standaarden voor het gestructureerd versturen van data tussen verschillende medische systemen. “Tot voor de publicatie van deze internationale norm deed iedereen zijn eigen ding, met eigen manier van aansluiten en het delen van codes”, zegt Francken. “Voor Cerner was het een grote uitdaging om onze labsystemen te laten aansluiten op andere systemen. Hierdoor was het versturen van gestructureerde patiëntdata heel moeilijk.”

Samen zoeken naar concrete oplossingen

“Zelf ben ik sinds 2007 betrokken bij interoperabiliteit en normalisatie”, zegt Francken. “Vandaag ben ik in België actief in de groepen van IHE en HL7, die gefaciliteerd worden door Agoria. In deze groepen komen zorgverleners en leveranciers bij elkaar om oplossingen te bedenken voor uitdagingen in de zorg. Hierbij kijken we naar bestaande internationale normen en beschrijven we hoe je deze moet toepassen. Is er nog geen oplossing voor een bepaald probleem, kan dit thema worden uitgewerkt door een nieuwe of bestaande werkgroep. Ik roep alle bedrijven en zorgactoren die uitdagingen ervaren op vlak van gegevensuitwisseling en integratie op om aan te sluiten bij IHE en HL7.”

Complex en tijdrovend?

Ondanks de grote voordelen die een deelname aan IHE en HL7 biedt, ziet Francken veel bedrijven en zorgactoren twijfelen. “Ze gaan ervan uit dat het te complex is of te veel tijd zal vragen. Toch valt dat goed mee. We komen één keer per kwartaal samen om lopende en nieuwe initiatieven te bespreken. Wil je ook actief deelnemen in een werkgroep, dan komt daar ongeveer 1 uur per twee weken bij. En eens je mee bent met de technische termen en afkortingen, zal je zien dat het best meevalt met de complexiteit van de materie. We zoeken in de eerste plaats naar concrete oplossingen voor reële uitdagingen van ziekenhuizen, artsenpraktijken en zorgpartijen.”

HL7 FHIR als katalysator van gegevensuitwisseling

HL7 FHIR is vandaag dé internationale standaard voor de digitale uitwisseling van zorggegevens binnen en tussen zorginstellingen. FHIR biedt een gestandaardiseerde set medische modellen die eenvoudig via REST uitgewisseld kunnen worden met bestaande EPD’s, apparaten en cloud-gebaseerde opslagdiensten. “Zo kunnen zorggegevens via een API ter beschikking worden gesteld aan derden, bv. ontwikkelaars van apps en websites”, legt Francken uit. “Het grote voordeel is dat zorggegevens er voor elk systeem hetzelfde uitzien en heel makkelijk uit te wisselen zijn, zolang er sprake is van een geldige consent.”

Voordelen voor leveranciers

IHE erkent de nieuwe HL7 framework FHIR als de nieuwste standaard. Ze zullen hun gerelateerde IHE-profielen hieraan aanpassen en opnieuw publiceren. De HL7 FHIR normen zijn cruciaal in de zorgsector. Ze zorgen ervoor dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon beschikbaar is. 

“Dat vinden we bij Cerner heel belangrijk. Het maakt zelfs deel uit van onze bedrijfsmissie. We zijn continu op zoek naar baanbrekende innovaties om de gezondheidszorg voor patiënten elke dag beter te maken. Daarom vinden we het zo belangrijk om de data in onze eigen systemen zo eenvoudig mogelijk beschikbaar te maken voor de juiste partijen.”
Op dat vlak biedt normalisatie een grote meerwaarde voor leveranciers. Indien je de gestandaardiseerde profielen volgt, weet je dat de gegevens die door jouw systemen verwerkt worden eenduidig en makkelijk verwerkt kunnen worden door alle spelers in de markt. En dat over de lands- en taalgrenzen heen en zonder de nood aan extra interfaces of koppelingen. Zo behoud je toegang tot de volledige markt.

Zelf deelnemen aan normalisatie in de zorgsector? Contacteer onze normalisatie-experten!
Was dit artikel nuttig?