Zorgvuldigheidsplicht van de inschrijver bij het indienen van een offerte voor een overheidsopdracht nader toegelicht door de Raad van State | Agoria

Zorgvuldigheidsplicht van de inschrijver bij het indienen van een offerte voor een overheidsopdracht nader toegelicht door de Raad van State

Gepubliceerd op 06/05/21
De overheidsopdrachtenreglementering voorziet reeds sinds jaar en dag dat de inschrijver (ondernemer) zelf de verantwoordelijkheid draagt om een volledige offerte in te dienen, met inbegrip van alle door de aanbestedende overheid gevraagde documenten. Bij gebrek aan een volledig dossier, komt het risico van uitsluiting van de opdracht om de hoek kijken.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden