Brexit: Wat met intellectuele eigendomsrechten? | Agoria

Brexit: Wat met intellectuele eigendomsrechten?

Gepubliceerd op 04/11/20 door Bert Spreuwers
Brexit heeft een impact op intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder op rechten die geldig zijn in de hele Europese Unie (EU) en dus niet langer zullen gelden in het Verenigd Koninkrijk (VK) na de brexit-overgangsperiode. Gelukkig vangt het VK die impact grotendeels op door VK-equivalenten toe te kennen voor die EU-rechten. De impact en de VK-regelingen zijn echter anders voor de verschillende intellectuele eigendomsrechten, hetgeen in dit artikel in meer detail wordt toegelicht.  

De rest is gereserveerd voor Agoria leden