Aansprakelijkheidsbeperkingen en schadebedingen binnenkort aan banden gelegd | Agoria

Aansprakelijkheidsbeperkingen en schadebedingen binnenkort aan banden gelegd

Gepubliceerd op 12/10/20 door Beatrice Vanden Abeele
Vanaf 1 december 2020 worden strengere regels van kracht op contracten tussen ondernemingen. Naar analogie met het consumentenrecht, mogen contractuele afspraken vanaf dan geen “kennelijk onevenwicht” scheppen tussen de rechten en plichten van de partijen op straffe van nietigheid.

Zo zal typisch een exoneratiebeding, dat de aansprakelijkheid van een van de partijen beperkt qua schade of bedrag, mogelijks niet meer geldig zijn. Ook forfaitaire schadebedingen zullen getoetst kunnen worden op hun “rechtmatigheid” en nietig zijn wanneer deze niet in verhouding zijn met de geleden schade.

Wij raden ondernemingen dan ook aan om tijdig hun contracten en algemene voorwaarden te screenen op deze nieuwe vereisten.

Was dit artikel nuttig?