Heeft de levensvatbaarheid van uw zakenpartners ook een impact op uw onderneming? Hoe herstellen zij van de huidige crisis? | Agoria

Heeft de levensvatbaarheid van uw zakenpartners ook een impact op uw onderneming? Hoe herstellen zij van de huidige crisis?

Afbeelding
Gepubliceerd op 29/04/21 door William Schoofs
Na elke crisis komt er een herstel of relance. Dat zal nu ook het geval zijn, na de coronacrisis. Maar in de huidige periode van onzekerheid en tegenstrijdige vaststellingen rijzen er heel wat vragen over de levensvatbaarheid, liquiditeit en solvabiliteit van de Belgische ondernemingen. Wij geven u graag onze inzichten op enkele van deze vragen.

Screenen van uw financiële zakenpartners? Vul de poll onderaan dit artikel in en ontdek volgende week het resultaat van deze bevraging!

Agoria Financial Services publiceert een reeks van vier artikelen over de economische situatie en de gevolgen voor bedrijven.  In het eerste artikel maakten we een algemene schets van de huidige economische omgeving en de verwachtingen. In dit tweede artikel bespreken we hoe de levensvatbaarheid van uw bedrijf en van uw zakenpartners een risico inhoudt voor uw bedrijf. In het volgende artikel gaan we dieper in op hoe u zich kan wapenen tegen een komende golf van betalingsproblemen van klanten en een te verwachten faillissementen tsunami. Het slotartikel bekijkt hoe investeringen in digitalisering van financiële processen in een onderneming een sterkte zijn in onzekere financiële situaties.

Is “levensvatbaarheid” het sleutelwoord voor succesvol herstel?

De pandemie heeft een onverwachte en uitzonderlijke schok veroorzaakt op diverse niveaus. Een derde golf en bijhorende gedeeltelijke lockdown valt voor vele ondernemingen midden in het herstel met extra daling in economische activiteiten en een bijkomende cash drain als gevolg.

Mede dankzij de steunmaatregelen van de overheid konden de gevolgen verminderd worden. Maar we mogen ons hier door niet laten verblinden. Opgebouwde cash buffers bij gezonde ondernemingen slinken als sneeuw voor de zon en veel bedrijven hebben kapitaalsverhogingen doorgevoerd. Veel van deze ondernemingen komen meer en meer onder druk om tijdens de herstelperiode hun schulden af te bouwen. De overheid zal hier in zekere mate de gezonde of levensvatbare ondernemingen verder ondersteunen.

Maar die steunmaatregelen plaatsen ons momenteel onder een beschermende 'stolp', een soort van denkbeeldig koepel,zoals in de sciencefiction televisieserie 'Under the Dome', waarin we beschermd worden van een doemscenario en waaruit we trachten te ontsnappen, met dramatische gevolgen als we ons niet goed voorbereiden. Om ‘zombificatie’ te vermijden, mag er ook enkel krediet verstrekt worden aan levensvatbare ondernemingen, en in het bijzonder de bedrijven met liquiditeitsproblemen.

Maar wat verstaat men precies onder ‘levensvatbaarheid’? Is dit simpelweg af te leiden uit de optelsom 'liquiditeit + solvabiliteit'?

Hoeveel liquiditeit moet een onderneming aanhouden?

De liquiditeit is de mate waarin een bedrijf op korte termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Banken, kredietverzekeraars en kredietbeoordelaars gebruiken deze of gelijkaardige regels om de liquiditeit van een vennootschap te evalueren.

De kaspositie (kassaldo na betaling van alle bedrijfskosten, financiële schulden en belastingen) is hiervoor de belangrijkste indicator. Indien het kassaldo daalt, dan zit bedrijf in een 'cash drain'. Bij een negatief kassaldo spreken we van een 'kastekort' of een 'nood aan aanvullende financiering'.

De cashbronnen die in aanmerking komen om mee te rekenen in uw liquiditeit, zijn cash en liquide assets zoals termijnbeleggingen en beschikbare kredietlijnen. Als een bedrijf een zeer grote zekerheid heeft in verband met operationele cash flow, kan men overwegen om deze in z’n geheel of gedeeltelijk mee te tellen.

Wanneer een bedrijf de liquiditeit heeft om aan haar financiële verplichtingen te voldoen in de komende 18 maanden, dan is de liquiditeit 'zeer goed'. Voor een periode van tussen de 12 en 18 maanden is de liquiditeit als 'goed' te omschrijven. Een liquiditeit van tussen de 6 en de 12 maanden is aanvaardbaar. Is de liquiditeit tussen de 3 en de 6 maanden, dan spreken we van een 'krappe liquiditeit' en een liquiditeit van minder dan 3 maanden wordt omschreven als 'kritisch'.

Hoe kan een bedrijf zijn liquiditeit versterken?

Er bestaan diverse oplossingen voor een bedrijf om zijn liquiditeit te versterken. Dit kan onder meer door financiële instrumenten, zoals bijkomende kredieten of een factoring-overeenkomst. Het implementeren van een cash pool tussen de verschillende vennootschappen in een groep kan de liquiditeit ook versterken, doordat de niet gebruikte cashposities in de groep gecentraliseerd worden. Naast deze financiële instrumenten, kan een bedrijf ook operationele maatregelen nemen, zoals het aanhouden van kleinere voorraden en het heronderhandelen van betaaltermijnen met leveranciers en klanten. Het kan ook de moeite lonen om te kijken welke leveranciers een reverse factoring-oplossing aanbieden.

U kan als lid van Agoria altijd terecht voor een eerstelijns advies bij onze Financial Services-experten (financialservices@agoria.be).

Op de website van Agoria kan u ook onze webcasts herbekijken inzake praktische tips om de liquiditeit van uw onderneming te versterken en om u bij te staan in de kredietonderhandelingen met uw banken.

Wanneer is een bedrijf ‘solvabel’ ?

Een bedrijf is solvabel wanneer de verhouding tussen schulden en activa kleiner of gelijk is aan 1. Dit betekent dat de onderneming op termijn aan al haar financiële verplichtingen kan voldoen. Is dit niet het geval, dan betekent dit de eigen middelen volledig werden opgebruikt om de gecumuleerde verliezen goed te maken. Als een bedrijf dus lange tijd met een kastekort kampt en haar liquiditeit onder druk staat, dreigt dit op langere termijn een stijging van schulden en een slinking van het eigen vermogen te veroorzaken. Een liquiditeitsprobleem slaat dan om in een solvabiliteitsprobleem.

De volgende vier solvabiliteitsdrempels of ratio’s (eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen) worden vaak gebuikt (bron: Graydon):

  • Een onderneming met een solvabiliteit van minstens 25% is solvabel.
  • Een onderneming met een solvabiliteit tussen 15% en 25% is kwetsbaar.
  • Een onderneming met een solvabiliteit tussen 0% en 15% is zeer kwetsbaar.
  • Een onderneming met een negatieve solvabiliteit is virtueel failliet.

Onder normale omstandigheden zou een bedrijf met een gezonde solvabiliteit geen liquiditeitsproblemen mogen hebben, immers waarom zou een bank geen krediet verstrekken aan bedrijven met een goede solvabiliteit. Vandaag staan de banken onder enorme druk omdat ze een lawine aan faillissementen verwachten. Daardoor worden kredietdossiers veel kritischer beoordeeld dan voor de crisis. Recentelijk werden ook gezonde kredietdossiers geweigerd door banken, waardoor ook gezonde (solvabele) bedrijven mogelijk in de problemen komen omwille van een gebrekkige liquiditeit.

In deze analyse van de BNB gepubliceerd tussen de eerste en tweede golf, vindt u meer info rond de inschatting van liquiditeit en solvabiliteitproblemen bij Belgische ondernemingen.

Hoe staat u er nu voor? Wat kan u proactief doen als ondernemer?

Volg zowel solvabiliteit en liquiditeit van nabij op en handel proactief:

  • Evalueer de huidige liquiditeit van de onderneming;
  • Voorspel in de mate mogelijk de toekomstige kasstromen;
  • Bouw sensitiviteit en scenario’s in;
  • Optimaliseer het werkkapitaal;
  • Analyseer de risico’s en implementeer procedures & oplossingen;
  • Volg maandelijks of per kwartaal de kasstromen op.

Voor meer details verwijzen wij u graag naar onze webcast over cash management.

Evalueer de kredietkwaliteit van uw klanten en zakenpartners

Belangrijk in deze is dat naast kennis van uw eigen situatie u ook weet wat de impact van de crisis is op uw belangrijkste klanten en zakenpartners en hoe dit direct of indirect een gevolg kan zijn voor uw bedrijf.

Een mogelijk liquiditeit- en solvabiliteitprobleem kan tot een faillissement leiden waarbij beide partners geen baat bij hebben. Ook al tonen de data over faillissementen (nog) geen tsunami, wacht niet met uw risico’s in kaart te brengen. Neem contact op met uw belangrijkste zakenpartners voor een transparant gesprek, kijk in de mate van het mogelijke hun financiële situatie na (voor zover er recente cijfers beschikbaar zijn), volg hun kredietscores op, doe rondvraag bij andere bedrijven die met uw zakenpartner samenwerken. Met andere woorden: breng in kaart waar de gevaren liggen.

Hoe meer u weet, hoe beter u de risico’s kan inschatten en u zich kan voorbereiden om de juiste beslissingen te nemen. Het is pijnlijk dat een bedrijf afboekingen moet doen op ontvangsten van klanten, te meer omdat dit problemen zijn die perfect beheersbaar zijn. Een bedrijf moet op elk moment weten hoe groot het kredietrisico is op haar klantenportefeuille en moet dit risico proactief beheren en verzekeren waar nodig.

Voor de screening van uw zakenpartners heeft Agoria in samenwerking met Graydon een voordelig pakket samengesteld. U vind hierover meer informatie via deze link.

Ga proactief en tijdig een gesprek aan met uw belangrijkste zakenpartners en met uw bank(en)

Ook uw bank en uw zakenpartners zullen meest waarschijnlijk uw situatie onder de loep nemen. Uw zakenpartner beschikt over dezelfde mogelijkheden om uw bedrijf te screenen. Uw bank daarentegen zal u vanuit een andere invalshoek bekijken. Banken monitoren de kredietkwaliteit en rentabiliteit van hun klanten en geven een kredietscore op basis van een intern ratingsmodel.

Ga een gesprek met uw bankier aan en vraag hoe hij het risico van uw bedrijf inschat, welke criteria en ratio’s het meest relevant zijn en neem deze ook op in uw maandelijkse of kwartaal rapportering. Zo kan u ook proactief overleggen met uw bankier.

Voor meer details verwijzen wij u graag naar onze webcast over bankrelaties.

In het volgende artikel gaan we dieper in op hoe u zich kan wapenen tegen een komende golf van betalingsproblemen en een te verwachten faillissementen tsunami. Heeft u vragen voor Agoria Financial Services, stel ze via financialservices@agoria.be.


Poll

Deed u voor de crisis een (regelmatige) financiële screening van uw zakenpartners?

Doet u dat nu?

Maakt u gebruik van externe data tools (Graydon, D&B, Euler Hermes, …) voor het screenen van uw zakenpartners?
Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's