Clarisse Ramakers volgt Dominique Demonté op aan het hoofd van Agoria Wallonie | Agoria

Clarisse Ramakers volgt Dominique Demonté op aan het hoofd van Agoria Wallonie

Afbeelding
Gepubliceerd op 12/05/21 door Sibylle Dechamps
Voor het eerst in zijn geschiedenis zal Agoria, de federatie van de technologische industrie, in Wallonië worden geleid door een vrouw. Begin mei heeft Clarisse Ramakers nl. de teugels van Agoria Wallonie overgenomen.

Clarisse Ramakers, die eerder directeur van de studiedienst van de UCM en voorzitter van de Raad van Bestuur van Awex was, heeft ervoor gekozen om zich in te zetten voor de technologiesector en die ondernemingen te ondersteunen bij de vele uitdagingen die voor hen liggen.

Zij vervangt Dominique Demonté, die directeur is geworden van het Context-departement (beleidscellen & lobby, studiedienst, digital & manufacturing, technologieclubs …) voor de volledige Federatie.

Afbeelding

Clarisse Ramakers is 43 jaar, heeft drie jongens en is afkomstig uit het Luikse, waar ze al twintig jaar woont. Ze heeft een master in de Rechten behaald aan de ULg en vervolgens een master Bedrijfsbeheer. Geïnteresseerd in overheidszaken als ze was, begon ze haar carrière in het kabinet van minister Charles Michel, belast met plaatselijke besturen en ambtenarenzaken in de Waalse regering.

Na verschillende functies in de administratie ging ze aan de slag bij de UCM (Union des Classes Moyennes). Ze begon als adviseur Economische zaken en was er de voorbije vijf jaar directeur van de studie- en lobbydienst.

Aan het hoofd van Agoria Wallonie zal haar prioriteit vooral zijn om te luisteren naar de huidige en toekomstige leden, hen te vertegenwoordigen en met de beleidsmakers een optimaal politiek kader te scheppen voor de oprichting en de groei van technologiebedrijven in Wallonië. Concreet:

  • De volledige "Be the Change"-studie in de praktijk brengen. De studie heeft aangetoond dat dankzij digitalisering duizenden banen kunnen worden gecreëerd. Agoria moet ervoor zorgen dat ondernemingen over voldoende menselijk kapitaal beschikken om de uitdagingen van de digitalisering aan te gaan. Er moet dus een toereikend, adequaat en kwalitatief hoogstaand opleidingsaanbod worden uitgewerkt om jongeren (via het promoten van STEM-richtingen) te begeleiden bij hun opleidingskeuze en werknemers te ondersteunen in het kader van permanente opleiding.
  • De dubbele (ecologische en digitale) transitie omzetten in groeikansen voor technologiebedrijven. Zij moeten de drijvende kracht achter deze transitie zijn: 5G, toekomstige brancheakkoorden, energiedelen tussen bedrijven, omschakeling van ondernemingen naar 4.0 ... allemaal onderwerpen die bij de Waalse verkozenen ter tafel moeten komen.

Clarisse Ramakers, nieuwe directeur-generaal van Agoria Wallonie:"Eerst neem ik de tijd om de leden te ontmoeten en te luisteren naar hun behoeften en om kennis te maken met onze partners. Wallonië heeft plannen uitgewerkt rond specifieke thema's. Ik denk dat we een versnelling hoger moeten schakelen en werken aan een transversaal Waals economisch en industrieel plan. Als we van de dubbele transitie een succes willen maken, moet de stem van de technologiebedrijven centraal staan in het debat. Daar zal ik voor zorgen."

Contact:

Was dit artikel nuttig?