Vlaamse Regering keurt ‘Impulsprogramma Ruimtevaarteconomie’ goed | Agoria

Vlaamse Regering keurt ‘Impulsprogramma Ruimtevaarteconomie’ goed

Afbeelding
Gepubliceerd op 19/04/21 door Jolyce Demely
Op 2 april heeft de Vlaamse Regering het ‘impulsprogramma Ruimtevaarteconomie’ goedgekeurd. Dit programma werd uitgewerkt in de Task Force Ruimtevaart waar ook Agoria Vlaanderen deel van uitmaakt. Agoria Vlaanderen verwelkomt dit initiatief van Vlaams minister voor Economie en Innovatie Hilde Crevits. Agoria zal de komende jaren ook een sturende rol opnemen binnen het nieuw op te richten triple helix platform: Flanders Space.

Dit programma loopt over de periode 2021-2024 en omvat vijf luiken:

  • een ondersteunend triple helix platform – “Flanders Space”
  • focus op talent – toeleiding van onderzoekers naar ruimtevaartonderzoek
  • focus op competitiviteit en ondernemerschap
  • focus op internationale programma’s
  • focus op wetenschapscommunicatie.

Wat het derde luik met focus op competitiviteit en ondernemerschap betreft, wil men vooral een gunstig ondernemingsklimaat voor de Vlaamse ruimtevaartindustrie creëren, naast ook de creatie van ‘spin-offs’.

Vier aparte delen worden hierbij onderscheiden:

  • Space Labs - door praktijkgerichte samenwerkingsprojecten te voorzien om  met ruimtevaartdata aan de slag te gaan;
  • Start-ups - door ESA BIC (Business Incubation Centres), alsook het Europees initiatief CASSINI;
  • Bijkomende opportuniteiten voor starters - door het programma ‘innovatieve starterssteun’in te zetten;
  • Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) - door het PIO-programma in te zetten voor projecten waarin de overheidsinstellingen  optreden als “early  adopter” inzake ruimtevaarttoepassingen.

De documenten die horen bij de Vlaamse regeringsbeslissing vindt u hier.

Was dit artikel nuttig?