Peter Demuynck (Agoria Vlaanderen): “The proof of the pudding is in the eating” | Agoria

Peter Demuynck (Agoria Vlaanderen): “The proof of the pudding is in the eating”

Afbeelding
Gepubliceerd op 28/09/21 door Jolyce Demely
De ambitie en richting zitten goed, maar “the proof of the pudding is in the eating.” Dat zegt Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen, over de Septemberverklaring van de Vlaamse minister-president Jan Jambon.

Peter Demuynck looft de ambitie en plannen van de Vlaamse regering om een werkzaamheidsgraad van tachtig procent te verwezenlijken. Dit is meer dan ooit cruciaal om onze productiviteit en welvaart na de coronacrisis terug te doen oplaaien. De sleutel tot activering ligt voor Agoria Vlaanderen weliswaar niet enkel in financiële incentives zoals de jobbonus, maar vooral in een ambitieuzer en fijnmaziger beleid dat specifieke doelgroepen activeert.
 
De versnelde digitalisering van onze maatschappij en economie verhoogt ook de nood aan meer digitale vaardigheden bij alle Vlamingen die werken. Dit bleef jammer genoeg onderbelicht in de Septemberverklaring. Agoria pleit daarom voor de snelle opstart van de leer- en loopbaanrekening. 
 
Digitale vaardigheden bijbrengen aan toekomstige werknemers start in het onderwijs. Digisprong is een eerste belangrijke stap om de digitalisering van ons onderwijs verder te stimuleren, een volgende stap is om de opleidingen te versterken door ook leermateriaal uit onze bedrijven toegankelijker te maken voor het onderwijs. Agoria staat alvast klaar om hiervoor de krachten te bundelen.

Innovatiemiddelen slim inzetten voor maximale welvaart

Agoria Vlaanderen is ook verheugd vast te stellen dat Vlaanderen vervroegd de drie procent norm behaalt. De Europese lidstaten spraken eerder af om hun jaarlijkse uitgaven qua onderzoek en ontwikkeling te verhogen tot 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dit is belangrijk voor de Vlaamse kenniseconomie en de verankering en groei van de industrie in Vlaanderen. Het is nu vooral cruciaal dat deze middelen bedrijfsgericht worden ingezet. Onderzoek aan onze sterke kennisinstellingen moet nog beter doorstromen naar de Vlaamse bedrijven. Onze bedrijven staan voor gigantische uitdagingen om hun processen en producten te digitaliseren en te verduurzamen, enkel door nog beter samen te werken kunnen we deze uitdagingen het hoofd bieden.

Investeren in technologie om klimaatdoelstellingen te behalen

Peter Demuynck juicht ook toe dat Vlaanderen maximaal wil inzetten op de export van onze eigen Vlaamse klimaattechnologieën zoals op het vlak van gebouwen, waterstoftechnologie en mobiliteitsoplossingen. Deze oplossingen moeten echter ook ingezet worden om de eigen CO2-uitstoot te verlagen in lijn met de aangescherpte Europese klimaatdoelstellingen. Agoria Vlaanderen kijkt dan ook uit naar de gedurfde maatregelen die Vlaanderen hiertoe zal nemen zoals op vlak van energie-(import)-infrastructuur, slimme kilometerheffing en renovatie van het gebouwenpark.  

Was dit artikel nuttig?