Overlegcomité handhaaft maatregelen en past quarantaineplicht na reizen aan | Agoria

Overlegcomité handhaaft maatregelen en past quarantaineplicht na reizen aan

Afbeelding
Gepubliceerd op 21/12/20 door Stijn Coppens
Het Overlegcomité heeft op vrijdag 18 december de epidemiologische situatie in ons land besproken en besloten de bestaande maatregelen te handhaven. Daarnaast kondigde men ook enkele verstrengingen aan. Zo zal men overgaan tot een verstrenging van de controle op het verplicht telewerk in de ondernemingen.

Daarnaast kondigt men zoals verwacht, ook een verstrenging aan van de grensmobiliteit. 

Het reizen wordt daarbij ten strengste afgeraden. Volgende bijkomende maatregelen werden genomen;

  • De controle op het invullen van een passagier lokalisatie formulier zal bij aankomst in België opgevoerd worden, alsook de controle op de naleving van de quarantaine.
  • Reizigers die niet in ons land gedomicilieerd zijn, moeten zich vanaf 25 december laten testen voor ze naar België komen en moeten een negatieve test kunnen voorleggen die de voorafgaande 48 uur werd afgenomen.
  • Bij terugkomst na een reis geldt een verplichte quarantaine van 7 dagen, met aansluitend negatief testresultaat. Deze quarantaine is niet verplicht wanneer uit het Passenger Location Form (PLF) van de reiziger zou blijken dat de kans op besmetting laag is omwille van zijn of haar gedrag. De berekening van deze risico-score op het PLF zal worden verstrengd.
  • Begin 2021 zal er een nieuw PLF-systeem geïntroduceerd worden, waarbij er een onderscheid zal gemaakt worden tussen professionele en privéreizen. Zakenreizigers met een attest van de werkgever moeten dan niet langer in quarantaine indien uit hun PLF geen risico-gedrag blijkt. Alle andere reizigers moeten in alle omstandigheden wèl de quarantaine  respecteren.   

Agoria is tevreden dat er gekozen is voor een evenwichtigere aanpak van de quarantaineplicht voor de professionele reizen. Dit was ook een uitdrukkelijke vraag van Agoria. Zie hierover ook ons artikel Quarantaineplicht na terugreis naar België.

Wij volgen de concrete uitwerking van deze maatregelen op en houden u verder op de hoogte.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio :

  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen
Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's