Kies Technologie op 25 mei! | Agoria

Kies Technologie op 25 mei!

Gepubliceerd op 24/05/14 door Frederik Meulewaeter

Hoe gaan we dat betalen? De berekening van de verschillende partijprogramma’s leverde tijdens de nu bijna afgelopen verkiezingscampagne een zeer positieve bijdrage aan het debat. De rekening moet immers kloppen en iedereen weet dat daarom keuzes moeten worden gemaakt. Een duidelijke keuze voor de industrie, de belangrijkste groeimotor van onze economie, is één van de fundamentele sleutels tot welvaart.

Kies Technologie was onze slogan tijdens de campagne. Wij schuiven het verbeteren van de concurrentiekracht, innovatie en investeringen naar voren als thema’s voor de toekomst. Ons land voert nu al jaren de internationale rangschikkingen rond ondernemingskosten aan. Je zou mogen verwachten dat het niemand verwondert dat dit ons steeds meer parten speelt. Kijk maar naar het verlies aan marktaandeel op exportmarkten en het banenverlies in deze internationaal actieve bedrijven. De verschillende partijen hebben het competitiviteitsprobleem tijdens de campagne in hun programma’s opgenomen. De  gekozen oplossingen, beschikbare bedragen en de focus op lastenverlagingen, lineair of per doelgroep, verschillen. Globaal is de ambitie voor loonkostenverlaging echter te laag. Er gaat meer aandacht naar lagere lasten voor de kiezer dan naar kostenverlagingen voor de ondernemingen.  

Onze keuze is duidelijk: wie een toekomst voor de industrie in ons land wil, moet tijdens de volgende legislatuur gaan voor de volledige afbouw van de loonkloof met onze buurlanden. Die kloof bedraagt vandaag 16,5%.  Ze wegwerken vraagt dus snelle en diepgaande actie. Maatregelen als een lastenverlaging van 3 maal 4,5 miljard euro zijn nodig. Drie maal 450 miljoen euro zoals in de voorbije legislatuur werd geopperd, is te weinig.

Onze industrie staat voor een transformatie tijdens de komende jaren. Nieuwe productietechnologieën en –processen kunnen onze bedrijven internationaal een voorsprong geven. Innovatie staat hierbij centraal. Het ‘made different’-project van Agoria en Sirris wil 1000 maakbedrijven begeleiden op hun weg naar de maakindustrie van morgen. Met sterke, innovatieve en duurzame maakbedrijven kunnen we vanuit ons land de wereld veroveren.

Een aantrekkelijk fiscaal klimaat voor investeringen in materiële en immateriële activa kan de industrie zuurstof geven. Ondernemers die investeren moeten aangemoedigd worden, niet afgeschrikt. Fiscale incentives kunnen de transformatie naar fabriek van de toekomst immers versnellen.

Kies Technologie is dus een keuze voor de concurrentiekracht van onze bedrijven, een keuze voor innovatie, een keuze voor investeren in de industrie en dus een keuze voor welvaart. Onze keuze is gemaakt. We rekenen erop dat de politici ook na 25 mei deze thema’s ter harte nemen.

Marc LAMBOTTE
CEO Agoria

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's