Raad van Bestuur | Agoria

Raad van Bestuur

Gepubliceerd op 28/11/02 door Peter Ansoms
De Raad van Bestuur van Agoria vergaderde op maandag 25 november jl. onder voorzitterschap van Thomas Leysen. Op de agenda stonden o.a. de volgende punten:

Agoria-begroting 2003
De Raad hechtte zijn goedkeuring aan de begroting van de federatie voor 2003 en het voorstel tot herziening van de parameters voor berekening van de lidbijdrage.

Centraal overleg en loonnorm voor 2003-2004
De Raad van Bestuur hoorde een uiteenzetting over de inhoud van het verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven over de voor 2003 en 2004 verwachte loonkostenontwikkeling alsook over de daarop aansluitende start van het centraal overleg. De leden bepaalden verder het standpunt dat Agoria moet innemen.

Industriemanifest
Verschillende federaties – Agoria, Fedichem, Febeltex – hebben beslist een dossier samen te stellen om de verwerkende industrie te verdedigen. Daarin wordt o.a. de aandacht gevestigd op het imago van de industrie, haar troeven en de uitdagingen waarvoor ze staat. Andere industriefederaties zullen zich bij dit initiatief kunnen aansluiten.

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders
De Raad stemde in met het voorstel om een "partnership" te sluiten met de maatschappij AIG in het kader van een verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders". Zodra dit project zal zijn afgerond, zullen de lidbedrijven daarover o.a. via E-News, de website en tijdens vergaderingen worden geïnformeerd.

Memorandum voor de federale verkiezingen
Agoria bereidt een memorandum voor in het vooruitzicht van de komende federale verkiezingen. Dit document zal begin januari 2003 aan de pers worden voorgesteld. De voornaamste thema's die in dit memorandum aan bod zullen komen, zijn reeds

De rest is gereserveerd voor Agoria leden