In de Raad van Bestuur | Agoria

In de Raad van Bestuur

Gepubliceerd op 28/04/11 door Peter Ansoms

De Raad van Bestuur van Agoria heeft op maandag 18 april vergaderd onder voorzitterschap van Christ’l Joris. Naast het gebruikelijke overzicht van de voornaamste acties en initiatieven van de federatie sedert de vorige vergadering stonden o.a. de volgende punten op de agenda:

Voorbereiding van de statutaire Algemene vergadering 2011 van Agoria

Met het oog op de Algemene vergadering van woensdag 25 mei a.s. keurden de leden van de Raad van Bestuur de volgende documenten goed:


Zoals al gemeld, is het thema van onze algemene vergadering dit jaar ‘Red Carpet for Technoladies’. Bedoeling is in de Agoria-bedrijven meer vrouwen in technologische functies te krijgen.

Vergoeding van kapitaal en vennootschapsbelasting in de Agoria-sectoren

In het kader van de sociale onderhandelingen werd een analyse uitgevoerd van de Pay-out ratio van de Agoria-bedrijven en van de impact van de notionele intrestaftrek en andere vrijstellingen in de vennootschapsbelasting. Daaruit blijkt o.a. dat de notionele interestaftrek 18,2% van de totale aftrekken vertegenwoordigt en het effectieve belastingpercentage  met 4,3% vermindert.
De resultaten van deze analyse werden uitvoerig toegelicht, waarna de leden van de Raad het standpunt bepaalden dat Agoria moet verdedigen tijdens de bespreking van de vennootschapsbelasting in het VBO.

Regeringsmaatregelen aansluitend op de interprofessionele onderhandelingen

De leden kregen een overzicht van de wetgevende initiatieven die de federale regering heeft genomen of nog uitwerkt om uitvoering te geven aan de punten uit haar bemiddelingsvoorstel. Daarna werd dieper

De rest is gereserveerd voor Agoria leden