In de Raad van Bestuur | Agoria

In de Raad van Bestuur

Gepubliceerd op 22/01/13 door Peter Ansoms
De Raad van Bestuur van Agoria vergaderde op maandag 14 januari jl. onder voorzitterschap van Marcel Miller. Na het gebruikelijke overzicht van de voornaamste acties en initiatieven van de federatie sedert de vorige vergadering werden o.a. de volgende punten besproken:

Economische vooruitzichten in de technologische industrie

De productie in de Agoria-sectoren zal in 2013 verder dalen (-0,5%). De enige sectoren met productiegroei zijn elektrotechniek, ICT en aerospace & defensie.
De werkgelegenheid zal dan ook met 0,4% dalen. Als de sluiting van Ford in rekening wordt gebracht, zou het banenverlies tot 3,1% oplopen.
De bedrijfsinvesteringen zullen na een toename van 3% in 2012 met 5% terugvallen. De enige uitschieters hier zijn de transportmiddelensector (+25%) en aerospace & defensie (+15%). Deze terugval is te wijten aan de onzekere vraagvooruitzichten en de lage capaciteitsbezettingsgraad.  

Interprofessioneel overleg

De leden van de Raad werden geïnformeerd over het advies van de experts over de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen, de lage lonen en de lastenverlagingen. Over deze punten hebben de sociale partners inmiddels op dinsdag 15 januari een akkoord bereikt.
In het dossier arbeiders-bediendestatuut is geen vooruitgang geboekt. Als er tegen eind maart geen akkoord is, zal de regering moeten beslissen.
Over de arbeidsflexibiliteit moet nog worden onderhandeld, terwijl de regering een aanpassing van de competitiviteitswet van 1996 voorbereidt.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden