In de Raad van Bestuur | Agoria

In de Raad van Bestuur

Gepubliceerd op 23/10/12 door Peter Ansoms
De Raad van Bestuur van Agoria vergaderde op 15 oktober jl. onder voorzitterschap van Christ’l Joris. Naast een overzicht van de voornaamste acties van de federatie sinds de vorige vergadering stonden o.a. de volgende punten op de agenda:

Interprofessionele onderhandelingen

Het overleg in de groep van 10 is vroeger dan gewoonlijk gestart en verloopt in strak tempo met regelmatige vergaderingen, ook van technische werkgroepen. De leden van de Raad werden geïnformeerd over de stand van de besprekingen, waarvan gehoopt wordt dat ze eind oktober kunnen worden afgerond.

Betere exportfinanciering

Om de exportfinanciering te verbeteren worden momenteel twee voorstellen bestudeerd: het ‘Funding’-project van de Nationale Delcrederedienst (NDD) en een gift voor technische bijstand door Finexpo. Met het ‘Funding’-project wil de regering de cost of funding van de banken voor exportkrediet verlagen door hen de mogelijkheid te bieden om bij de NDD te lenen. Agoria vraagt dat de lagere cost of funding voor de banken ook resulteert in goedkopere financiering voor de exporteurs en dat de uitgewerkte oplossingen geen beslag leggen op de huidige NDD-producten.

Om de exporteurs te ondersteunen wordt ook voorgesteld technische bijstand te financieren in de vorm van een Finexpo-gift. Commerciële projecten, die buiten de scope van de klassieke Finexpo-giften vallen, zouden hiervoor wel in aanmerking komen. De gift zou 3% van de totale waarde van de transactie bedragen (met een maximum van 1,2 miljoen euro) en enkel aan Belgische bedrijven worden toegekend.

Wat de steun van Finexpo aan ontwikkelingslanden in de vorm van financiering en rechtstreekse giften

De rest is gereserveerd voor Agoria leden