In de Raad van Bestuur | Agoria

In de Raad van Bestuur

Gepubliceerd op 21/04/12 door Peter Ansoms
De Raad van Bestuur van Agoria heeft op maandag 16 april jl. vergaderd onder voorzitterschap van Marcel Miller. Na het gebruikelijke overzicht van de voornaamste acties van de federatie behandelde de raad o.a. de volgende punten :

Voorbereiding van de statutaire Algemene vergadering 2012

Met het oog op de Algemene vergadering van Agoria van 23 mei werden het verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene vergadering en het voorstel van agenda van deze vergadering besproken en goedgekeurd. De rekeningen 2011 werden al op de Raad van Bestuur van maart goedgekeurd.

Tekort op de handelsbalans: oorzaken en remedies

Onze goederenbalans vertoont sedert 2008 een negatief saldo dat te wijten is aan de duurdere energie en grondstoffen en het tekort van de technologische industrie. Negatief saldo voor goederen van de technologische industrie gaat gepaard met verlies van marktaandeel. De handelsbalans van onze sectoren vertoont sedert 2007 een oplopend tekort. Dat we vooral exportaandeel in de EU verliezen wijst op een competitiviteitsprobleem van onze bedrijven.

De inspanningen om meer te exporteren naar groeilanden buiten de EU moeten worden opgevoerd. In een plan om de concurrentiekracht van onze economie te verhogen moet de aandacht vooral gaan naar het stimuleren van de export. Daartoe moeten maatregelen worden genomen om de exploitatiekosten te verlagen, de exportfinanciering te verbeteren en meer middelen voor betere manufacturing (Factory of the Future) ter beschikking te stellen.

PPT-presentatie

Naar een competitiviteitsplan

De regering wil een competitiviteitsplan opstellen om de economische groei te bevorderen. De leden van de Raad van

De rest is gereserveerd voor Agoria leden