Herstelplan: voortgang en betrokkenheid van de ondernemingen | Agoria

Herstelplan: voortgang en betrokkenheid van de ondernemingen

Gepubliceerd op 02/03/21 door Floriane de Kerchove
Europa kent België via de Faciliteit voor herstel en veerkracht bijna 6 miljard euro toe voor zijn herstelplan. Die middelen zijn uiteraard van essentieel belang voor het herstel en kunnen de ondernemingen ook kansen bieden. Agoria volgt dit plan op de voet. We vinden het ook erg belangrijk om u op de hoogte te houden van de voortgang van het plan en de volgende fasen, en vooral ook om u zoveel mogelijk te betrekken bij de projecten die worden voorbereid.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden