Begroting: Agoria ziet "goede intenties, maar mindere uitwerking" | Agoria

Begroting: Agoria ziet "goede intenties, maar mindere uitwerking"

Afbeelding
werk industrie
Gepubliceerd op 12/10/21 door Frederik Meulewaeter
In haar begrotingsakkoord pakt de federale regering de juiste thema's aan, maar werkte ze de maatregelen soms onvoldoende uit. Dat vindt Agoria.

"De ambitie en het vertrekpunt van de begroting en de beleidsverklaring, namelijk dat tegen 2030 minstens acht op de tien personen van 20 tot en met 64 jaar een job hebben, zitten goed en delen we. De technologiesector wordt zelf sterk geconfronteerd met de krapte op de arbeidsmarkt. Vandaag tellen we 15.860 openstaande jobs, en we krijgen ze maar niet ingevuld", zegt Agoria-CEO Bart Steukers.

Activering: voorzichtige eerste stappen richting “de derde weg”

Met een aantal maatregelen uit het begrotingsakkoord worden volgens de technologiefederatie de eerste stappen naar de activering van onder meer langdurig zieken gezet. "In tijden van oplopende openbare schuld is er immers een 'derde weg' naast de vermindering van de overheidsuitgaven en eventuele verhogingen van belastingen, namelijk: elke procent verbetering van de inactiviteitsgraad levert 2 miljard euro op volgens rekenwerk van het studiecentrum van Agoria", aldus Steukers. Onder meer het inzetten op knelpuntberoepen en de maatregelen rond "interregionale mobiliteit van werklozen" kunnen rekenen op bijval.

De schaarste op de arbeidsmarkt is voor ons intussen een veel grotere uitdaging dan de coronacrisis. Van 7 op de 10 naar 8 op de 10 aan de slag lijkt maar een kleine moeite, maar het is een reuzesprong als je weet dat zo 667.478 extra Belgen een job zullen hebben. Iedereen spreekt altijd maar over het aantal werkzoekenden, maar dat is maar 4 procent van de bevolking op arbeidsleeftijd”, aldus Bart Steukers.

In de begroting formuleert de regering volgens Agoria daarom terecht acties voor wie niet werkt én niet zoekt naar werk, de zogenaamde inactieve bevolking. “Dat gaat immers om 26 procent van de bevolking. Deze mensen zijn vaak langdurig ziek, arbeidsongeschikt, met brugpensioen,… Agoria staat dus achter het activeren van langdurig zieken via re-integratietrajecten. De leerrekening en de terug naar werk-focus voor arbeidsongeschikten op basis van de responsabilisering van zowel de persoon als het ziekenfonds en de werkgever valt bij Agoria in de smaak.

Met een aantal maatregelen van vandaag kan de regering mensen meer motiveren om te willen werken. Dat is goed en nodig, zowel voor de ontplooiing van deze mensen, de berg werk in de bedrijven en de cijfers van de begroting”, vindt Bart Steukers.

Ook is Agoria tevreden dat het verschil tussen werken en niet werken groter wordt. Agoria staat achter de maatregelen die mensen ertoe moeten aanzetten om een opleiding voor een knelpuntberoep te volgen. Langdurig werklozen die in een knelpuntberoep aan de slag gaan, kunnen volgens Agoria terecht een deel van hun werkloosheidsuitkering tijdelijk combineren met hun job. 

Opleidingsrecht van 5 dagen: verkeerd antwoord op juiste vraag

De vijf individuele opleidingsdagen per jaar voor werknemers ziet Agoria dan weer niet zitten. Bart Steukers: "Dit is een maatregel die ik niet goed begrijp. Het is heel goed dat er meer aandacht gaat naar permanente vorming, maar het is een verkeerd antwoord op een juiste vraag. De vraag is hoe we meer mensen kunnen helpen bijscholen. Het antwoord is niet dit via de traditionele weg te gieten in meer vaste dagen per jaar. Dat is niet meer van deze tijd. Er is nu al een heel groot aanbod van opleidingen waar te weinig wordt op ingetekend. Dit is een probleem van goesting, niet van mogelijkheden.”

“Opleiding kan en moet vandaag gepersonaliseerd verlopen, voor de ene met de voeten in het werkveld, voor de andere via nieuwe en interactieve technologieën en op maat gemaakte video's. We moeten ook dringend van iedereen die werkt de competenties in beeld brengen, zowel van je huidige competenties als die welke je over een aantal jaren zal nodig hebben. In de technologiebedrijven zien we dat dat werkt. Het 'DigiSkills Passport' toont nu al wat de digitale competenties van werknemers zijn”, zegt Bart Steukers.

Dat de ontslagvergoeding wordt ingezet voor opleiding, was een strijdpunt van Agoria. 

Naar een flexibelere arbeidsmarkt

Dat er werk wordt gemaakt van flexibelere regels rond e-commerce, voor onder meer nacht- en avondwerk, vindt Agoria zeer goed. Het is wel "jammer dat ze worden overgeheveld naar sociaal overleg", luidt het. Over de mogelijkheid om de 38-urenweek in een vierdagenweek uit te oefenen, vraagt Bart Steukers zich echter af wat dit hier komt doen. “Bovendien zal dit maar weinig mensen naar een nieuwe baan leiden. Dit begrijp ik echt niet, want het gaat weinig veranderen”, zegt Bart Steukers. 

De technologiefederatie plaatst nog vraagtekens bij de uitzondering voor kmo's wat de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag afwezigheid betreft. "Dit lijkt discriminatie tussen groottes van bedrijven", aldus Bart Steukers.

Technologiesector wil komende 10 jaar voor 40.000 extra jobs zorgen

De technologiefederatie beklemtoont dat de technologiesector als grootste sector van het land ook zelf zijn duit in het zakje zal doen. Zo wil de technologiesector in tien jaar tijd, van begin 2021 tot eind 2030, in totaal 40.000 extra jobs creëren, of 16 elke werkdag. Die extra jobs komen bovenop de vervangingen van wie van werk verandert of met pensioen gaat. Agoria gaat wel uit van de veronderstelling dat de sector zijn concurrentiepositie kan behouden of versterken. Ook moet de arbeidsmarkt toelaten om opwaartse mobiliteit te realiseren via het permanent vormen van alle werknemers. Agoria zal de komende maanden ook nog meer inzitten op het 'DigiSkills Passport', dat kadert binnen het Be The Change-programma van Agoria over de toekomst van de arbeidsmarkt. 

Was dit artikel nuttig?