Snel akkoord over intelligent Herstelfonds en MFK noodzakelijk voor industrieel, sanitair en sociaal herstel | Agoria

Snel akkoord over intelligent Herstelfonds en MFK noodzakelijk voor industrieel, sanitair en sociaal herstel

Gepubliceerd op 13/10/20 door Frederik Meulewaeter
Het Europees Herstelfonds en het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 die ter tafel liggen, moeten snel worden goedgekeurd door het Europees Parlement, de Raad en de nationale parlementen. Het is van cruciaal belang dat het Herstelfonds en de Europese begroting snel operationeel zijn om de lidstaten, ondernemingen en werknemers financieel te kunnen ondersteunen en snel uit de economische crisis te raken.

CEEMET is opgetogen over het akkoord dat werd bereikt tijdens de bijzondere Europese Raad in juli over het Herstelfonds en het MFK. Nu moeten alle betrokken partijen zich concentreren op een duurzaam economisch herstel. Het faciliteren van de digitale transitie en structurele verandering van de industrie die de technologische en industriële soevereiniteit in Europa bevordert, is in overeenstemming met de doelstellingen van het EU-voorzitterschap van Duitsland, Portugal en Slovenië, die een trio vormen.

In zijn Recovery plan for a competitive industry in a resilient Europe (herstelplan voor een concurrerende industrie in een veerkrachtig Europa) heeft CEEMET drie belangrijke doelstellingen bepaald die cruciaal zijn voor een gecoördineerd herstel van een concurrerende industrie die kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid biedt:

  • de Europese eengemaakte markt herstellen en omvormen tot een naadloze, veilige digitale eengemaakte markt;
  • de toekomst van het Europees project financieren door groots te zijn in de grote dingen;
  • arbeidsmarkten en vaardigheden ontwikkelen met het oog op de toekomst.

De bekendmaking van voorzitster Von der Leyen tijdens haar eerste Staat van de Europese Unie om 20% van het NextGenerationEU-budget te besteden aan de digitale transformatie van de Europese industrie en samenleving sluit aan bij die doelstellingen.

CEEMET schaart zich achter de doelstelling van het Europese voorzitterschapstrio om het industriële concurrentievermogen, sterke waardeketens en een stabiel investeringsklimaat voor kmo's te stimuleren. Dit zal iedereen ten goede komen: bedrijven, werknemers, de samenleving als geheel en uiteindelijk ook de toekomst van het Europees project.

In een reactie op het voorstel van de Raad en de lopende onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement benadrukt CEEMET de dringendheid:

  • De omvang van de COVID-19-pandemie heeft duidelijk gemaakt dat er dringend behoefte is aan een Europese aanpak. Tegelijk is een digitale transformatie van de industrie en de maatschappij meer dan ooit nodig. Geen enkele lidstaat kan deze uitdagingen alleen aangaan. CEEMET roept de onderhandelaars op zich niet te laten afleiden door symbolen maar om te focussen op wat de verandering mogelijk maakt die een innovatieve en concurrerende Europese industrie nodig heeft.
  • Het Europees Herstelfonds moet op 1 januari 2021 operationeel zijn en moet daarvoor door de nationale parlementen worden geratificeerd. Vervolgens moet het worden geïmplementeerd in samenwerking met de industrie en de sociale partners.

Voor meer informatie over de rol van technologie en industrie als drijvende kracht achter digitale transformatie en herstel, zie het 10 Point Plan for a competitive industry sustaining social Europe en het Recovery plan for a competitive industry in a resilient Europe.

Was dit artikel nuttig?