Nieuwe boost voor interne markt: focus op naleving en handhaving | Agoria

Nieuwe boost voor interne markt: focus op naleving en handhaving

Gepubliceerd op 11/12/15

De Europese Commissie heeft onlangs een strategie voorgesteld om de interne markt een nieuwe boost te geven. Agoria is verheugd dat efficiënt en effectief markttoezicht een belangrijk onderdeel vormt van dat plan. 

De Europese Commissie heeft besloten om de interne EU-markt een nieuwe impuls te geven met een aantal ambitieuze en pragmatische initiatieven die zijn opgelijst in een actieplan dat ze enkele weken geleden heeft voorgesteld. 

Niemand zal betwisten dat het vrij verkeer van goederen een van de mooiste realisaties is van de interne markt. Wettelijke belemmeringen binnen de Europese Unie werden weggewerkt door op Europees niveau vastgelegde wetgeving voor producten, of overwonnen door het principe van wederzijdse erkenning. 

Maar toch is er nood aan een nieuwe impuls. Een enorme uitdaging blijft onder meer de noodzaak om enerzijds de toegang tot de markt te waarborgen en anderzijds oneerlijke concurrentie door niet-conforme producten te voorkomen. Wist u bijvoorbeeld dat maar liefst 92% van de bedrijven van mening is dat in hun sector niet-conforme producten voorkomen? Dat duizelingwekkende cijfer, afkomstig uit een openbare raadpleging die de Europese Commissie in 2010 uitvoerde, wordt weerspiegeld in inspectiecampagnes door de lidstaten zoals die voor elektrotechnische producten, waarbij in de periode 2010-2013 ongeveer 30% van de gecontroleerde producten niet-conform bleek….

Agoria is dan ook verheugd dat de Europese Commissie in haar nieuwe strategie onder meer de klemtoon legt op een betere toepassing en een sterkere handhaving van de bestaande wetgeving. We verwelkomen in het bijzonder de aandacht voor acties rond markttoezicht om niet-conforme producten uit de Europese markt te weren. “In Europa zijn nog te veel niet-conforme producten in omloop. Het is de taak van de lidstaten om de regels toe te passen en te controleren om eerlijke concurrentie (level playing field) te garanderen,” zo onderstreepte Marc Lambotte, CEO van Agoria, tijdens een recente ontmoeting van onze lidbedrijven met Anneleen Van Bossuyt (N-VA). Zij is als Europarlementslid actief in de commissies IMCO (Internal Market) en ITRE (Industry, Research & Energy) en kent als auteur van het rapport ‘Towards improved single market regulation’ voor het Europees Parlement deze problematiek maar al te goed. 

Een efficiënt en effectief marktoezicht is essentieel zowel voor een hoog beschermingsniveau voor de gebruiker (consumenten en professionele gebruikers) als voor een eerlijke interne markt voor de economische operatoren. Momenteel is het markttoezicht in de lidstaten onvoldoende uitgebouwd en te gefragmenteerd. Bijgevolg kunnen operatoren die het niet zo nauw nemen met de regels fors besparen op conformiteitskosten, waardoor ze hun producten kunnen aanbieden tegen lagere prijzen dan de bonafide concurrenten die de wettelijke verplichtingen wel naleven. 

Een efficiënt en effectief markttoezicht moet het mogelijk maken onveilige en niet-conforme producten te identificeren en van de markt te weren en gewetenloze operatoren te ontmoedigen en te bestraffen. Markttoezicht moet kunnen fungeren als een krachtig afschrikmiddel. In een eenheidsmarkt waar producten vrij circuleren, moet het markttoezicht sterk gecoördineerd zijn om snel te kunnen reageren.

 

Laurent Hellebaut
Agoria, EU Affairs Coordinator

Was dit artikel nuttig?