Leave, Remain of iets tussenin? Wat na de Brexit? (Deel 2) | Agoria

Leave, Remain of iets tussenin? Wat na de Brexit? (Deel 2)

Gepubliceerd op 09/07/16

Europese Economische Ruimte: een oplossing voor de Brexit?

Gisteren deden we in het eerste deel van het Brexit-artikel het standpunt van Agoria uit de doeken en belichtten we het belang van de handel tussen België en het VK. Vandaag gaan we dieper in op de opties van de Britten als ze de Europese Unie effectief verlaten. Het beste scenario volgens Agoria is dat het VK zou toetreden tot de Europese Economische Ruimte (EER of European Economic Area). 

De EER groepeert vandaag de 28 lidstaten van de EU en 3 leden van de EVA (Europese Vrijhandelsassociatie): IJsland, Lichtenstein en Noorwegen. Concreet gesteld breidt de EER de interne markt van de EU uit met deze drie landen en garandeert ze in grote mate het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal:  

  • Een product van oorsprong uit een van de lidstaten van de EER kan vrij circuleren door de EER (zonder douanerechten of kwantitatieve restricties).   
  • De EER is echter geen douane-unie (geen gemeenschappelijk buitentarief) en heeft ook geen gemeenschappelijke handelspolitiek tegenover de rest van de wereld. De drie lidstaten van EVA profiteren niet van vrijhandelsverdragen die binnen de EU worden gesloten met derden en moeten hun eigen handelsakkoorden onderhandelen.  
  • De EER garandeert het vrij verkeer van werknemers (recht om in een ander land te werken, erkenning van beroepskwalificaties...)
  • De EER heeft ook betrekking op de mededingingspolitiek en staatssteun. Ook op andere domeinen zijn er samenwerkingsvormen.

De staten van EER/EVA kunnen richtsnoeren aanleveren voor de totstandkoming van EU-wetgeving voor wat betreft de EER (in samenwerking met expertengroepen van de Europese Commissie en door het indienen van commentaar op toekomstige wetgeving). Maar ze zetelen noch in het Europees Parlement noch in de Raad van Ministers van de Europese Unie. Van zodra EU-wetgeving wordt opgenomen in de EER-overeenkomst, moeten de EER/EVA-staten de wet omzetten in nationaal recht. 

Agoria is niet van mening dat een "Zwitsers model" (meer dan 120 bilaterale sectorakkoorden) of een nieuw vrijhandelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU realistische oplossingen zijn. 

Vragen en antwoorden

Het vooruitzicht van een Brexit roept veel vragen op en vandaag is het moeilijk om een antwoord te formuleren. Hebt u vragen of opmerkingen? Laat het ons gerust weten. Op die manier kunnen we ons standpunt consolideren en verdedigen tegenover de Europese onderhandelaars en overmaken aan het VBO en de 'High level Group'. Die laatste werd in het leven geroepen door minister van Economie Kris Peeters om de gevolgen van de Brexit voor onze economie te analyseren. Er zitten experts in van de drie gewesten alsook bedrijfsleiders.  

Was dit artikel nuttig?