België dient definitieve versie van Herstelplan in bij Europese Commissie | Agoria

België dient definitieve versie van Herstelplan in bij Europese Commissie

Afbeelding
Gepubliceerd op 04/05/21
Op vrijdag 30 april heeft België de definitieve versie van zijn Herstelplan bij de Europese Commissie ingediend. Het gaat om de toewijzing van bijna 6 miljard euro aan België via de Faciliteit voor herstel en veerkracht.

Raadpleeg hier het Belgisch Nationaal Plan.

Agoria is tevreden dat 51% resp. 25% van de middelen wordt toegewezen aan de groene en de digitale transitie, wat meer is dan wat Europa oplegt (> 37% en > 20%), en dat een groot deel van de voorgestelde prioriteiten (investeringen en hervormingen) zijn opgenomen in het Plan. Er moet worden opgemerkt dat het Plan hoofdzakelijk projecten bevat ter ondersteuning van publieke investeringen en geen ondernemingssteun. Het Plan weerspiegelt het voornemen van de autoriteiten om een structurele achterstand op het vlak van overheidsinvesteringen in ons land weg te werken. Via overheidsopdrachten zal dit type investeringen echter directe gevolgen hebben voor de bedrijfswereld.

In het Belgisch Plan is voorrang gegeven aan projecten die op korte termijn een maximale impact kunnen hebben op het herstel van het land. Zo zal tegen eind 2023 65% van het bedrag kunnen worden vastgelegd. De projecten moeten in hun geheel afgerond zijn tegen 2026.

Er moet ook op worden gewezen dat de projecten die uit het Europees Herstelplan zijn gehaald zouden moeten worden opgenomen in de herstelplannen van de gewestelijke en federale entiteiten (bijv.: Vlaamse Veerkracht).

Agoria pleit er bovendien voor dat – naast het Europees Herstelplan – de autoriteiten maximale ondersteuning bieden aan investeringsprojecten van de privésector om de groene en digitale transitie tot een goed einde te brengen (bijv. via het Transformatiefonds, gunstige leningen enz.).

Volgende fasen:

  • EU: de voorfinanciering van 13% zal plaatsvinden nadat de Commissie het Nationaal plan voor herstel en veerkracht en de juridische verbintenis heeft goedgekeurd (de Commissie heeft het over medio 2021).
  • Belgische overheden: geleidelijk aan moeten projectoproepen of overheidsopdrachten worden gepubliceerd (in sommige gevallen, om te beginnen, maken overheidsinstanties al gebruik van de bestaande raamovereenkomsten). Het Plan loopt tot 2026.
  • Agoria en zijn leden:
    • Agoria volgt de projectoproepen en overheidsopdrachten op de voet en zal zijn leden informeren en betrekken via de verschillende bedrijfsgroepen, informatiesessies, newsletters enz. Leden die zich kenbaar hebben gemaakt in het kader van onze oproep begin maart om belangstelling te laten blijken zullen ook worden geïnformeerd over de thema's die hen aanbelangen.
    • Daarnaast volgt Agoria ook de herstelplannen van onze belangrijkste handelspartners opdat de leden er ook van zouden kunnen profiteren.

Verwante artikels

Was dit artikel nuttig?