Competitiviteit? Een zaak van ons allemaal | Agoria

Competitiviteit? Een zaak van ons allemaal

Gepubliceerd op 18/12/14 door Frederik Meulewaeter

De beste staking is degene die niet uitgevoerd wordt, zegt men wel eens bij wijze van boutade, ook aan vakbondszijde. Ze klopt echter volledig, want de vele stakingsacties van de voorbije weken hebben heel wat economische schade aangericht. Het polariseren moet nu echt wel stoppen. Het regeerakkoord bevat belangrijke punten die nu wachten op invulling om de competitiviteit van onze economie te versterken.

De stakingen hebben voor veel economische schade gezorgd. Honderden technologiebedrijven hebben verschillende dagen volledig productieverlies geleden. Wie denkt dat zoiets geen gevolgen heeft, is ofwel onwetend of erger, brengt doelbewust schade toe aan onze economie. Dat beseft ook de meerderheid van de mensen, blijkt uit een enquête van Agoria en iVox. Volgens 61 procent van de Belgen brengen de stakingen jobs in gevaar.

Agoria peilde met iVox bij 1000 Belgen naar hun mening rond de stakingsacties. De meerderheid van de mensen hoopt dat de stakingsacties nu stoppen. (59% akkoord, 7% geen mening). Opvallend is dat naast de jongeren (jonger dan 34 jaar), vooral de mensen ouder dan 54 (64% is tegen nieuwe acties) het nu wel welletjes vinden. Ook ouderen maken zich zorgen over de gevolgen van deze acties. Dat is positief, want het betekent dat de verschillende generaties wel degelijk solidair willen zijn en meewerken aan oplossingen om onze welvaart veilig te stellen.

Met de stelling dat de stakingen een slechte zaak zijn voor het imago van België in het buitenland, gaan zeven op de tien Belgen akkoord. Nog eens 61 procent van de Belgen is er zich van bewust dat staken jobs in gevaar brengt, 10 procent heeft hier geen mening over. Dat zijn resultaten die we maar beter serieus kunnen nemen. We willen allemaal meer welvaart, maar de meeste mensen beseffen ook dat stakingen hier ons nog verder vanaf brengen.

Het regeerakkoord voorziet in overleg over sociaal-economische hervormingen met aandacht voor de verbetering van de competitiviteit. Hierbij wordt gekeken naar een parafiscale en fiscale verschuiving om een voldoende omvangrijke lastenverlaging te kunnen financieren. Laten we zo snel mogelijk samen streven naar een evenwichtige invulling.

Marc Lambotte
CEO Agoria

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's