Agoria over Brusselse stadstol: “Economische factuur mogelijk zwaarder dan opbrengst” | Agoria

Agoria over Brusselse stadstol: “Economische factuur mogelijk zwaarder dan opbrengst”

Afbeelding
Gepubliceerd op 04/12/20 door René Konings
Agoria wijst op de economische en sociale factuur voor Brusselse bedrijven van een mogelijke Brusselse stadstol. Agoria is voorstander van een intelligente budgetneutrale kilometerheffing maar voor het hele grondgebied. “Tolmuren dreigen Brusselse bedrijven, met werknemers uit de drie gewesten, doormidden te klieven,” stelt René Konings, hoofd van Agoria Brussel. “Ze verhogen de kosten voor Brusselse werkgevers en maken jobs in de hoofdstad minder aantrekkelijk. Zo dreigen we bedrijven weg te duwen uit Brussel.”

Agoria roept de Brusselse regering daarom op om de kosten en baten goed af te wegen en in de tariefstructuur rekening te houden met de Brusselse bedrijven. De federatie blijft voorstander van een slimme kilometerheffing die rekening houdt met plaats en tijd van de verplaatsing en die op een budgetneutrale manier wordt ingevoerd in alle gewesten ter vervanging van bestaande verkeersbelastingen. 

Een Brussels systeem van tolheffing zal voor Brusselaars gecompenseerd worden door de afschaffing van de regionale verkeersbelasting, maar dit geldt niet voor Vlamingen en Walen die in Brussel werken. “Dit zou leiden tot verschillende fiscale behandelingen van werknemers in Brusselse bedrijven. Werknemers die hun factuur zien stijgen, zullen proberen deze te verhalen bij hun Brusselse werkgever wat leidt tot een fiscaal nadeel tegenover Vlaamse en Waalse bedrijfslocaties. De stadstol kan ook talent uit de andere gewesten afschrikken om nog een job in een Brussels bedrijf te overwegen. De Brusselse werkgever zal dus zijn opties moeten afwegen en een delokalisatie overwegen,” zegt Konings. 

Konings wijst ook op de verwevenheid van klanten en leveranciers tussen de verschillende gewesten. Door het duurder maken van verplaatsingen tussen gewesten, zal het voor vele burgers en ondernemers niet meer de moeite zijn en dreigt Brussel afgesneden te worden van zijn economisch hinterland. “De economische en sociale factuur van delokalisaties of het doorknippen van logistieke netwerken weegt dan niet op tegen de opbrengsten die een Brusselse stadstol mogelijk kan opleveren.” 

“Afstemming met de andere gewesten is noodzakelijk en moet te grote fiscale verschillen tussen de inwoners en ondernemingen van ons land vermijden. De mobiliteit van personen en goederen stopt immers niet aan de gewestgrenzen.”

Was dit artikel nuttig?