Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over de toepassing van oude opzeggingsclausules bij het ontslag van "hogere" bedienden | Agoria

Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over de toepassing van oude opzeggingsclausules bij het ontslag van "hogere" bedienden

Gepubliceerd op 26/10/18 door Patrick Chisogne
In een recent arrest van 18 oktober 2018 (arrest nr. 140/2018) heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat artikel 68, derde lid van de Wet Eenheidsstatuut strijdig is met het gelijkheidsbeginsel in zoverre het niet toelaat dat ten aanzien van de hogere bedienden voor het berekenen van het eerste deel van de opzeggingstermijn verbonden aan de anciënniteit verworven op 31 december 2013, toepassing wordt gemaakt van een op die datum geldende opzeggingsclausule. Met dit arrest wordt een einde gemaakt maakt aan de controverse die hieromtrent bestond in zowel rechtsleer als rechtspraak. 

De rest is gereserveerd voor Agoria leden