Door uw deelname aan de normalisatiecommissies verklaart u zich akkoord met het algemene en het door uw sectoroperator opgestelde specifieke huishoudelijke reglement.

-          Algemeen huishoudelijk reglement voor Belgische normalisatiecommissies

-          Specifiek huishoudelijk reglement Sirris-Agoria

-          Specifiek huishoudelijk reglement Agoria ICT

-          Specifiek huishoudelijk reglement Sirris,Agoria &Volta