Het concept "Smart Cities" staat hoog op de politieke agenda van alle overheden (gemeentelijke, gewestelijke, federale en Europese). Gelet op o.a. de veroudering van de bevolking, de verdere verstedelijking (momenteel tellen de 134 steden in ons land samen 5,7 miljoen inwoners) en de klimaatverandering zit er voor steden niets anders op dan zich slim en duurzaam te organiseren en dus "smarter" te worden. "Smart City" is een totaalconcept en groepeert een aantal thema's die voor steden belangrijk zijn.


Download hier de presentaties van de Kick-off meeting:

Een 'smart city' slaagt erin om de thema's ICT, Energie, Mobiliteit, Gezondheid, Transport, Milieubeheer,... met elkaar te verbinden en de onderlinge interactie daarvan te optimaliseren.

Lees meer over Smart cities in deze infografiek.

De volgende publicaties en whitepapers zijn beschikbaar:

Binnen de normalisatiewereld werden recentelijk verscheidene activiteiten opgestart om na te gaan hoe de evolutie naar slimmere steden het best kan worden ondersteund.

 • CEN-CENELEC-ETSI Sector Forum on 'Smart and Sustainable Cities and Communities' (SF-SSCC). Dit sectorforum adviseert over Europese belangen en behoeften met betrekking tot normalisatie over "smart and sustainable cities and communities". Download hier het rapport dat door deze werkgroep is gepubliceerd in januari 2015.
 • CEN/TC 465 on 'Sustainable and Smart Cities and Communities' : deze Europese normalisatiecommissie werd opgericht eind 2019 en beoogt tegemoet te komen aan de noden van Europese steden en de implementatie van een slimme, duurzame stad te ondersteunen. In het bijzonder wordt verwacht dat deze TC een reeks normen zal ontwikkelen rekening houdend met
  • ISO's zes doelen rond stedelijke  en duurzame ontwikkeling: veerkracht, aantrekkelijkheid, welzijn, sociale cohesie, behoud en verbetering van het milieu, verantwoord gebruik van hulpbronnen
  • voorzieningen voor alle steden en gemeenschappen en hun belanghebbenden wat zowel het platteland als stedelijke gebieden betreft
  • het gebruik van slimme oplossingen als middel tot duurzame stedelijke ontwikkeling 
 • ISO/TC 268 'Sustainable development in communities' ontwikkelt normen in het domein van "Sustainable development and resilience of communities" binnen de volgende werkgroepen:

         - Management System Standards (WG1)

         - City Indicators (WG2)

         - City anatomy and sustainable terms (WG3)

         - Strategies for smart cities and ommunities (WG4)

         - Smart community infrastructures (SC1)       

ISO/TC 268 heeft de volgende publicaties gerealiseerd:

- ISO 37120:2014 "Sustainable development of communities - Indicators for city services and quality of life"

- ISO/TR 37150:2014 "Smart community infrastructures - Review of existing activities relevant to metrics"

- ISO/TS 37151:2015 "Smart community infrastructures - Common framework for development and operation"

- ISO 37100:2016 "Sustainable cities and communities - Vocabulary"

- ISO 37101:2016 "Sustainable development in communities - Management system for sustainable development - Requirements with guidance for use"

- ISO/TR 37152:2016 "Smart community infrastructures - Principles and requirements for performance metrics"

- ISO 37153:2017 "Smart community infrastructures - Maturity model for assessment and improvement"

- ISO 37154:2017 "Smart community infrastructures - Best practice guidelines for  transportation"

- ISO/TR 37121 :2017 "Sustainable development in communities - Inventory of existing guidelines and approaches on sustainable development and resilience in cities"

- ISO 37157:2018 "Smart community infrastructures - BSmart transportation for compact cities"

- ISO 37107:2019 "Maturity framework for sustainable and smart-enabled communities"

- ISO 37104:2019 "Guidance for practical implementation in cities"

- ISO 37105:2019 "Descriptive framework for cities and communities"

- ISO 37120:2018 "Indicators for city services and quality of life"

- ISO 37122:2019 "Indicators for Smart Cities"

- ISO 37123:2019 "Indicators for Resilient Cities

De volgende normen zijn op dit moment in ontwikkeling:

- ISO 37106/:2018DAMD1 "Guidance on establishing smart city operating models for sustainable communities" - Amendment 1

- ISO/AWI 37108 "Practical guidance for project developers — Meeting ISO 37101 framework principles"

- ISO/AWI 37109 "Management guidelines of open data for smart cities and communities — Part 1: Overview and general principles"

- ISO/AWI 37110 "Maturity framework for sustainable and smart-enabled communities"

Als lid van de Belgische spiegelcommissie kan u aan deze normontwikkelingen meewerken en stemmen op en over de inhoud van het document.

 • De ISO/IEC JTC1/SG1 Smart Cities studiegroep identificeert waar er nood is aan normalisatie in het domein van Smart Cities en geeft dit door aan JTC1. In 2015 publiceerde JTC1 dit rapport over Smart Cities. In mei 2017 heeft ISO/IEC JTC1 de norm ISO/IEC 30182 "Smart city concept model - Guidance for establishing a model for data interoperability" gepubliceerd.  Lees er hier meer over op de ISO website.
 • IEC SEG1 "Systems evaluation group smart cities" zal de vele elektrotechnische systemen die gebruikt worden in stedelijke context identificeren met het oog op verdere integratie en optimalisatie. Hiertoe wordt een referentiearchitectuur en normalisatieroadmap opgesteld.
 • Het IEC heeft i.s.m. ISO en ITU een World Smart City online Community opgericht: www.worldsmartcity.org. Bedoeling is om alle stakeholders actief binnen het Smart Cities landschap online samen te brengen en dan op 13 juli 2016 samen te komen op het World Smart City Forum in Singapore. In deze community worden maandelijkse hangouts georganiseerd  om smart city experts samen te brengen. Bedoeling is om pijnpunten te identificeren die dan besproken zullen worden op het Forum. Op deze hangouts wordt ook altijd een keynote spreker uitgenodigd.
 • ITU-T Study Group 5 – FG-SSC Focus Group "Smart Sustainable Cities" is een open platform voor alle "smart city" stakeholders om kennis uit te wisselen teneinde genormaliseerde kaders te identificeren die nodig zijn om de integratie van ICT-diensten in slimme steden te ondersteunen. Binnen deze focusgroep zijn 3 werkgroepen opgericht:

         - ICT role and roadmap for Smart Sustainable Cities (SSC)

         - Smart Sustainable City infrastructure

         - KPIs and metrics for Smart Sustainable Cities

ITU heeft in 2015 21 Technische Specificaties en Rapporten gepubliceerd rond Smart Sustainable Cities. Meer informatie hierover kan je hier en hier vinden. 

Deze studiegroep is ondertussen overgegaan in ITU-T Study Group 20 (SG20) - Internet of Things and Smart Cities (SC&C).

 • Het ANSI Network on Smart and Sustainable Cities (ANSSC) wil steden en gemeentes bijstaan op weg naar een duurzame ontwikkeling. Het netwerk organiseert o.a. maandelijkse informatieve webinars en heeft ook een databank gecreëerd van alle normalisatie-initiatieven, seminaries en partners. Onder andere in samenwerking met het US National Institute of Standards and Technology (NIST) heeft ANSI eind 2015 een internationale technische werkgroep opgericht om in 2016 gemeenschappelijke architecturale principes en een woordenlijst rond Smart Cities op te stellen. De groep zal hiertoe een vergelijkende analyse maken van reeds bestaande architecturale voorstellen. Bedoeling is om een document op te stellen dat een grotere coherentie toevoegt aan de reeds bestaande normalisatieactiviteiten uitgevoerd door normalisatieorganisaties en consortia wereldwijd.

 

Wetgeving/Normen/FAQ 
Agenda
Contact 1 / Contact 2