Uitleg nodig bij normen en de normalisatie?

Met de steun van de FOD Economie geven onze experten toelichting bij de normalisatie en de normen om deze toegankelijker te maken voor KMO's. Deze dienstverlening omvat de volgende domeinen:

-          Algemene veiligheid en kwaliteit van machines en uitrusting
-          Toepassing van (Europese) regelgeving door de fabrikanten van bouwproducten
-          eHealth
-          Energie-efficiëntie en ecodesign van producten
-          Elektrotechniek
-          ICT
-          Internet of Things
-          Process Equipment
-          Nanomaterialen
-          Transport
-          Smart Cities
-          Industries 4.0
-          Additive Manufacturing
-         Blockchain


Waarom zou u zelf aan normalisatie meewerken?

Door actief deel te nemen aan normalisatiewerkzaamheden krijgt u al in een vroeg stadium inzage in alle relevante documenten en nieuwe trends, wisselt u kennis uit en verwerft u expertise. De mogelijkheid tot rechtstreekse beïnvloeding en tot het mee bepalen van "goed vakmanschap" in uw vakgebied levert u bovendien een strategisch voordeel op.

Lees meer over waarom meewerken aan normalisatie loont!

Hoe kunnen wij u helpen?

Sirris-Agoria, Agoria ICT en Volta & Sirris-Agoria zijn door de Raad van Bestuur van het NBN erkend als sectoroperator voor meer dan 145 Belgische normalisatiecommissies. Ze verzorgen de technische ondersteuning en het administratieve beheer van deze Belgische normalisatiecommissies. Lees meer over de activiteiten van deze commissies.

De sectoroperatoren werken in een nationale, Europese en internationale context. Lees meer over het normalisatielandschap.

Aan welke voorwaarden moet u als lid van een normalisatiecommissie voldoen?

Om aan een normalisatiecommissie te kunnen deelnemen, moet u er eerst lid van worden en het "algemeen huishoudelijk reglement voor Belgische Normalisatiecommissies" en het specifiek "huishoudelijk reglement" van de sectoroperator onderschrijven.

U wordt dan uitgenodigd op de spiegelcommissievergaderingen en u krijgt toegang tot het elektronisch documentbeheer- en stemsysteem ISOlutions.

Raadpleeg de algemene en de specifieke huishoudelijke reglementen.

Voor welke thema's en producten kunt u bij ons terecht? Wie is uw contactpersoon?Onze technische commissies zijn actief in de volgende domeinen:

-          ICT (e-health, informatieveiligheid, intelligente transportsystemen, geo-ICT, programmeertalen, RFID, smart metering,
            internet of things, blockchain, cloud computing, software engineering, telecommunicatienetwerken,…).
            Verneem hier meer over de technische commissies  en uw contactpersoon. 

-          Technische installaties in de bouw (HVAC, brandveiligheid, liften, staal- en aluminiumconstructies,…). 
           Verneem hier meer over de technische commissies en uw contactpersoon.

-          Transport (spoorwegen, opleggers, fietsen). Verneem hier meer over de technische commissies
           en uw contactpersoon.

-          Productietechnologie (machines voor burgerlijke bouwkunde, land- en tuinbouwmachines, tandwielen en
           transmissies, industriële ovens, pompen, compressoren, textielmachines, gereedschapsmachines,…).
           Verneem hier meer over de technische commissies en uw contactpersoon.

-          Materialen (vaten, tanks, gieten, aluminium, koper,...). Verneem hier meer over de technische commissies
           en over de contactpersonen.

Bekijk het gedetailleerde overzicht van thema's en technische commissies.

Volg de activiteiten rond normalisatie.

Blijf op de hoogte van de opleidingen, infosessies en begeleidingstrajecten over normen en aanverwante regelgeving.

Raadpleeg de volledige kalender van spiegelcommissievergaderingen, infosessies en opleidingen.

Registreer u hier als expert.

Welke normen zijn van toepassing op uw product, proces of  dienst?

Raadpleeg onze normenvinder.