Agoria nam deel aan prijsuitreiking wedstrijd 'Focus Aarde' van Stichting Koningin Paola | Agoria

Agoria nam deel aan prijsuitreiking wedstrijd 'Focus Aarde' van Stichting Koningin Paola

Afbeelding
Gepubliceerd op 12/10/21 door Laura Beltrame
Op 7 oktober 2021 vond in het Paleis der Academiën in Brussel de elfde editie van de 'Prijs Focus Aarde' plaats. Met de prijs worden technische en wetenschappelijke projecten bekroond die erop gericht zijn om de levenskwaliteit te verbeteren. De projecten kunnen worden ingediend door studenten van de derde graad in kwalificerende studierichtingen (zowel technisch als beroeps) maar ook uit het gespecialiseerd of alternerend onderwijs.

Op 7 oktober 2021 vond in het Paleis der Academiën in Brussel de elfde editie van de 'Prijs Focus Aarde' plaats. Met de prijs worden technische en wetenschappelijke projecten bekroond van studenten uit de derde graad, o.l.v. hun leerkrachten, in kwalificerende studierichtingen (zowel technisch als beroeps) maar ook uit het gespecialiseerd of alternerend onderwijs. De projecten kunnen individueel of als groepswerk worden ingediend.

Het gaat om projecten die erop gericht zijn om de levenskwaliteit te verbeteren en die opgezet zijn rond de thema's 'aarde', 'milieu' of 'ruimte', thema's die belangrijk zijn voor Agoria en al zijn leden.

Koning Albert II en koningin Paola, prinses Claire, Dirk Frimout (de eerste Belgische astronaut) en ontdekkingsreiziger Alain Hubert waren op de uitreiking aanwezig.
Dit soort wedstrijden betekent ontegensprekelijk een toegevoegde waarde voor het studieprogramma van jongeren, en daar denkt Michel Princen, Chief Quality Officer bij Sonaca en lid van de jury voor de scholen van de Fédération Wallonie-Bruxelles, zeker niet anders over: "Deze wedstrijd stimuleert bij studenten de vaardigheden die cruciaal zijn om zich te ontplooien in het bedrijfsleven. Ik denk daarbij aan creativiteit, teamwerk en projectmatig werken, communicatie enz.  Er is namelijk een end-to-end-aanpak van het gekozen onderwerp nodig."

En wanneer Michel Princen wordt gevraagd waarom het voor ondernemingen in de sector belangrijk is om tijd te investeren in dit soort jury's, is zijn antwoord duidelijk: "Bij Sonaca vinden we dat de ontwikkeling en de waardering van technische studierichtingen een belangrijke pijler zijn om te zorgen voor de noodzakelijke vaardigheden waardoor technologiebedrijven in Wallonië kunnen groeien."

Ook Laura Beltrame, Expert Human Capital bij Agoria, staat achter dergelijke wedstrijden: "Dit soort wedstrijden biedt studenten de kans om skills te verwerven die ze zich alleen op die manier eigen kunnen maken: een deadline respecteren, nadenken over het benodigde materiaal of collega's die een meerwaarde kunnen betekenen voor het project,... Allemaal skills waar de lidbedrijven van Agoria veel belang aan hechten. Door bij deze projecten betrokken te zijn, maak je je ook bekend bij scholen in kwalificerende richtingen (en hun studenten) die de gekwalificeerde technici van morgen opleiden, technici waar ondernemingen heel erg naar uitkijken."

Want volgens Agoria zullen de volgende tien jaar elke werkdag zestien extra jobs in de technologiesector worden gecreëerd.

De laureaten waren tien Nederlandstalige scholen, één Franstalige en één Duitstalige school. En het ene project moet niet onderdoen voor het andere: koken in de ruimte, luchtverontreiniging of nog de ontwikkeling van een dataverzamelingssysteem voor een windturbine. De studenten ontvingen een beurs van 200 tot 500 euro, en de school een bedrag van 500 tot 1000 euro om lesmateriaal aan te schaffen.

Was dit artikel nuttig?