De crisis raakt ons hard, maar Agoria kijkt niet passief toe! De voorbije weken hebben we negen concrete voorzetten gelanceerd die budgettair neutraal zijn maar waarmee toch échte resultaten kunnen worden geboekt. Naar die voorstellen is ook geluisterd: sommige zijn goed ontvangen en met andere wordt zelfs al aan de slag gegaan ... Vandaag richten we een oproep tot onze leden: laat ons weten wat UW idee is voor een geslaagd herstel!


Om de economie te ondersteunen en de crisis te boven te komen, kunnen we natuurlijk miljarden gaan investeren. Er zijn echter ook oplossingen die niets kosten en die toch een grote positieve impact kunnen hebben op de bedrijfswereld en op de hele maatschappij. Zelf hebben we al negen oplossingen voorgesteld aan de regeringen (zie hieronder).

Maar nu richten we ons tot u, onze leden. Laat ons weten wat uw idee is voor een geslaagd herstel. Een budgettair neutraal idee dat toch impact heeft. Het beste idee zal worden uitgekozen als tiende #LetsTechTogether-voorzet.

Deel uw idee voor een geslaagd herstel!


#LetsTechTogether - hier vindt u nog eens de negen voorzetten die Agoria al heeft gelanceerd. Het zijn voorstellen die de begroting niet belasten maar die wel écht resultaat opleveren voor ondernemingen en voor de maatschappij.

Agoria Solar Team

Internationale handel

Ondernemingen beter informeren over wat er wereldwijd gebeurt dankzij technologie-attachés.

Agoria Solar Team

Circulaire economie

Een versnelling hoger schakelen en de digitale circulaire economie bij ondernemingen stimuleren met bestaande instrumenten.

Agoria Solar Team

5G

Eindelijk de voorlopige commerciële 5G-licenties toekennen met naleving van de emissienormen van de WHO en de EC.

Agoria Solar Team

Onderwijs

Studenten informatica, grafische technieken en audiovisueel de kans geven om zelf content, methodes en tools te ontwikkelen voor de digitale school.

Agoria Solar Team

Gezondheid

De digitale transitie van de zorgsector versnellen dankzij de ontwikkeling en het gebruik van technologieën met hoge toegevoegde waarde.

Agoria Solar Team

Arbeidsmarkt

Blijven voorzien in de nodige flexibiliteit voor werknemers en werkgevers.

Agoria Solar Team

Open data

Samen het delen van gegevens stimuleren – met respect voor ieders privacy – voor een sterkere industrie en beter presterende openbare diensten.

Agoria Solar Team

Permanente opleiding

De inzetbaarheid van werknemers vergroten door tijdelijke-werkloosheidsuitkeringen te koppelen aan versterkende opleidingsvoorwaarden.

Agoria Solar Team

Energie en klimaat

De federale regering vragen om – eindelijk – de knopen in het energie- en klimaatbeleid door te hakken;