Waalse oproep voor waterstofprojecten | Agoria

Waalse oproep voor waterstofprojecten

Afbeelding
Gepubliceerd op 12/07/21 door Pierre Martens
De Waalse regering heeft ingestemd met een oproep tot het indienen van projecten voor de waterstofsector, met een totaal budget van 25 miljoen euro uit het Waalse Kyotofonds (10 miljoen euro) en het RRF - Herstel- en Herstelbaarheidsfonds (15 miljoen euro).

Om zich voor te bereiden op de toekomstige ontwikkelingen en de opkomst van de waterstofsector op zijn grondgebied tegen 2030, wil het Waals Gewest vanaf nu de realisatie bevorderen van concrete toepassingen, in reële situaties, gebaseerd op de productie, het transport en het verbruik van "groene" waterstof in een maximum aan economische domeinen.

"In het kader van de strijd tegen de opwarming van de aarde vereist de geplande stopzetting van het gebruik van fossiele brandstoffen een onmiddellijke toename van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en nieuwe energiedragers", benadrukt Philippe Henry, minister van Energie en Klimaat. "Groene waterstof is een van die vectoren. Het zal een sleutelelement worden in de verwezenlijking van de Europese doelstellingen voor het koolstofvrij maken van het energielandschap in 2050."

Criteria

  • Deze oproep tot het indienen van projecten is gericht tot kleine, middelgrote en grote ondernemingen die ten minste één vestiging in Wallonië hebben.
  • De aanvragers moeten een bedrijfsplan indienen waarin niet alleen rekening wordt gehouden met de huidige economische en energierendementen, maar ook met prognoses over hoe deze rendementen zullen evolueren als gevolg van geplande technologische ontwikkelingen.
  • Er zal prioriteit worden gegeven aan de vervanging van het gebruik van fossiele brandstoffen door waterstof in bestaande economische activiteiten, wanneer dit de meest geschikte oplossing is.
  • De sectoren transport en industrie, die het moeilijkst koolstofarm te maken zijn, krijgen prioriteit.
  • Doel is de vorming van "lokale clusters" te versterken die bestaan uit een of meer waterstofproducenten en een of meer waterstofgebruikers die dicht bij elkaar gevestigd zijn. Het doel is de noodzaak van vervoer tussen de plaats van productie en de plaats van verbruik tot een minimum te beperken.
  • Uitbreiding tot parastatalen (b.v. intergemeentelijke) of overheidsorganen (b.v. openbaarvervoerexploitanten) kan worden overwogen, maar vereist dat het partnerschap tot stand is gekomen via transparante procedures.

Selectie

  • De aanvragen moeten uiterlijk op 17 oktober zijn ontvangen.
  • De selectiecommissie zal bestaan uit vertegenwoordigers van de SPW en AWAC (Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat), een vertegenwoordiger van de TWEED-cluster (Waalse Technologie voor Energie-Milieu en Duurzame Ontwikkeling) en twee erkende externe deskundigen uit de particuliere sector.
  • De aanwijzing van de winnaars door de regering wordt verwacht in november 2021.

"De implementatie van de eerste elementen van een energielandschap met inbegrip van waterstof, gesteund door Europese fondsen, is ook een voorbode van een toekomstige Waalse waterstofstrategie," aldus Philippe Henry.

Bron: https://henry.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/appel-a-projets--hydrogene.publicationfull.html 

Was dit artikel nuttig?