Thomas Lorent, Pandrol SRS: "We zijn trots op het circulaire aspect van onze producten, maar in b2b is het (nog) geen verkoopargument" | Agoria

Thomas Lorent, Pandrol SRS: "We zijn trots op het circulaire aspect van onze producten, maar in b2b is het (nog) geen verkoopargument"

Afbeelding
Gepubliceerd op 21/11/19
Pandrol is gespecialiseerd in het ontwerp van uitrusting voor de spoorsector. Je zou dan ook gerust van een nicheactiviteit kunnen spreken. Als je wat verder kijkt, hebben de oplossingen die het bedrijf aanbiedt echter een veel grotere impact dan je zou verwachten, nl. een impact op de levensduur van de infrastructuur maar ook op het comfort van de reizigers en de buurtbewoners.

Pandrol is een mondiale groep die gespecialiseerd is in de engineering en de productie van een ruime waaier 'premium' uitrusting en componenten voor de spoorsector (trein – ook in de mijnbouw en voor hogesnelheidstreinen –, tram, metro ...) en die sterk inzet op veiligheid. Het gaat om een sector waarin R&D en innovatie absoluut van cruciaal belang zijn.

Het Belgische Pandrol Sustainable Resilient Systems (SRS), geleid door Thomas Lorent, was een kmo die in 2014 door de Pandrol-groep werd overgenomen. Deze entiteit bevat het studie- en engineeringbureau en de verkoop- en marketingafdeling. De fabriek bevindt zich in Frankrijk.

Innovatief product

Afbeelding
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

In België ontwikkelt Pandrol SRS vier types producten op basis van granulaat van gerecycleerde banden (tapijt onder ballast - tapijt onder zwevende bedding - zolen voor dwarsliggers – QTrack® (Quiet Track)).

Het doel van die producten – zonder in detail te treden – is om de verschillende elementen waaruit een spoorweg bestaat te beschermen tegen de krachten en trillingen die worden veroorzaakt door het rollend materieel. Zo wordt de geluidshinder beperkt, de levensduur van de infrastructuur verlengd en bijgevolg de onderhoudskosten voor de klanten verlaagd.

"Naarmate een infrastructuurbeheerder de verslechtering van de toestand van de sporen kan afremmen, is minder onderhoud nodig. Dat beperkt niet alleen de kosten op lange termijn maar leidt ook tot minder verstoring van het verkeer." 

Thomas Lorent, General Manager van Pandrol SRS

Zo heeft Infrabel verschillende van die componenten gebruikt in de Noord-Zuidverbinding, met name ter hoogte van de Nationale Bank om te voorkomen dat trillingen de kluizen bereiken! De MIVB maakt al zo'n twintig jaar gebruik van de oplossingen van Pandrol. De producten die het bedrijf heeft ontwikkeld kom je echter overal ter wereld tegen.

Hieronder een foto van de tram van Sydney die volledig is uitgerust met tapijt onder zwevende bedding en QTrack®.

Afbeelding

Duurzaam product

Thomas Lorent: "Onze producten zijn drie keer duurzaam. Ten eerste worden ze gemaakt op basis van 100% teruggewonnen materiaal (granulaat van afgedankte banden). Ten tweede maken ze het vervoer per spoor goedkoper omdat de sporen langer meegaan. En ten derde beperken ze de impact van dit type vervoer op de omgeving, met name op de buurtbewoners. Om die redenen heb ik ervoor gekozen om voor Pandrol te werken."

In het bijzonder in Brussel, waar trams soms heel dicht bij de huizen rijden, stellen bewoners een drastische vermindering van de trillingen en dus van het lawaai vast sinds de producten worden gebruikt.

"Dat we de levenskwaliteit van mensen kunnen verbeteren, in het bijzonder in een stedelijke context, is wat onze ingenieurs iedere dag weer drijft maar waar het grote publiek nauwelijks weet van heeft."

Juan Lazcano, Regional Sales Manager van Pandrol SRS

Circulair product

Voor iedere meter spoor wordt 100 kg rubber gebruikt, d.i. het equivalent van tien banden. Pandrol SRS recyclet 10.000 ton of 1 miljoen banden per jaar. Thomas Lorent: "Alleen al met wat de MIVB gemiddeld afneemt om ieder jaar zo'n 3 à 4 km spoor uit te rusten, kunnen jaarlijks 30.000 tot 40.000 banden worden gerecycled. Voor Infrabel zijn de cijfers vergelijkbaar."

En daar stopt 'circulair' niet want Pandrol kan zijn eigen producten einde levensloop terugwinnen om deze opnieuw te vermalen en te hergebruiken.

Product op maat

De ingenieurs van Pandrol staan ook in het veld. Iedere situatie wordt samen met de klant onderzocht. Zijn verwachtingen en specifieke bezorgdheden worden bekeken en de voorgestelde producten worden ontworpen en gerealiseerd op maat. "We hebben rekensoftware ontwikkeld, nl. Pandrol TEM (wat staat voor 'Track Elastic Model'), om het spoor in al zijn aspecten te modelleren – infrastructuur, omgeving, beperkingen, trillingen ... – en simulaties uit te voeren naargelang van de te halen doelstellingen op het vlak van geluidsreductie. Vervolgens werken we de ideale oplossing uit om die doelstellingen te bereiken. De engineering houdt dus veel meer in dan louter producten leveren."

Eco verkoopt (nog) niet in b2b

Een tram in Bolivia, de nieuwe tram van Sydney, spoorlijnen voor het vervoer van ijzererts in Zweden of in de VS ... Pandrol SRS kom je overal ter wereld tegen. Vandaag realiseert de onderneming 90% van haar omzet buiten België en ca. 50% buiten Europa.

Thomas Lorent: "We groeien en de verkoop loopt bijzonder vlot omdat onze producten technologisch sterk presteren, tegen een interessante prijs bovendien. Maar niet omdat ze een kleinere koolstofvoetafdruk hebben, helaas ... Sommige potentiële klanten sluiten ons zelfs uit omdat we met gerecyclede producten werken. Ook vandaag is 'ecologisch' nog geen verkoopargument in b2b. Op één recente case na – de Zweedse spoorwegen – heb ik bij private of overheidsklanten nog nooit een specificatie gezien die verband houdt met het milieuaspect van de producten."

Gezien het grote aandeel van overheidsuitgaven in het Europese bbp is Thomas ervan overtuigd dat ecologische en duurzame overheidsopdrachten – met specificaties op het vlak van milieu en duurzaamheid – al een enorme vooruitgang zouden zijn.

Thomas Lorent, General Manager van Pandrol SRS: "We zijn trots op de circulaire producten die we ontwikkelen om de prestaties van tram-, metro- en treinsporen te verbeteren en tegelijk de geluidshinder voor buurtbewoners te verminderen." We gaan door met onze 'groene' en 'duurzame' communicatie en schakelen zelfs een versnelling hoger aangezien het een essentieel aspect van ons aanbod is maar ook omdat het volgens ons gewoon de toekomst is. We hebben trouwens besloten om werk te maken van een Environmental Product Declaration (EPD) met een onafhankelijk studiebureau, dat onze producten zal analyseren en hun totale ecologische voetafdruk zal certificeren.

Waarom is Pandrol aangesloten bij Agoria?

Door lid te worden van Agoria kan Pandrol o.a. deelnemen aan de normalisatiecomités als vertegenwoordiger van de industrie. "Op die manier kunnen we de uitwerking en de herziening van normen i.v.m. onze producten beïnvloeden zodat ze steeds beter aansluiten bij gerecyclede producten, wat tien jaar geleden absoluut niet het geval was."

"Daarnaast hebben we ook de groep 'Smart Railway Solutions' van Agoria leren kennen, waardoor we beschikken over een platform om interessante contacten te leggen. We ontmoeten er mensen die in een heel andere business zitten, maar die wel op dezelfde markten actief zijn en met dezelfde uitdagingen worden geconfronteerd."

Meer over Pandrol: www.pandrol.com

Spoorwegen, onmisbare factor voor de mobiliteit van de toekomst

Agoria heeft onlangs een whitepaper gepubliceerd met een scherpe analyse van de toestand van het openbaar vervoer per spoor en aanbevelingen aan de federale en gewestregeringen en voor de steden.

Download onze whitepaper: "Openbaar spoorvervoer: een veilig en efficiënt vervoermiddel met een grote capaciteit"

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's