Europese spoorwegindustrie verzamelt in Boekarest | Agoria

Europese spoorwegindustrie verzamelt in Boekarest

Gepubliceerd op 25/06/15 door Jean-Marc Timmermans

Unife, de associatie van de Europese spoorwegindustrie, heeft vorige week haar algemene vergadering gehouden in Boekarest. Unife koos voor de Roemeense hoofdstad wegens het grote marktpotentieel in Oost-Europa en Roemenië in het bijzonder. De associatie vertrouwt erop dat Roemenië in staat is de beschikbare Europese structuurfondsen aan te wenden voor de spoorwegen.

Voorzitter Lutz Bertling (Bombardier Transportation) waarschuwde de aanwezige industriëlen voor de steeds scherpere concurrentie uit met name China, ook op de Europese thuismarkt. Hij wees eveneens op de enorme opportuniteiten voor de sector door de voortschrijdende verstedelijking, verkeerscongestie en vervuiling. Alleen elektrisch aangedreven massa-vervoer biedt een afdoende oplossing voor deze problemen.

Tijdens de algemene vergadering werd ook ruim aandacht besteed aan de rol van de Europese Investeringsbank, met name in het European Fund for Strategic Investments (het zogenaamde plan Juncker). Dit waarborgfonds zou de versnelling van enkele grote investeringsprojecten op basis van publiek-private samenwerking moeten mogelijk maken.

De Europese spoorwegindustrie heeft momenteel nog een wereldwijd marktaandeel van zo'n 46%, maar dit staat onder sterke druk van vnl. Aziatische concurrentie. Het DG "GROW"  werkt daarom aan een nieuw Europees beleid voor openbare aanbestedingen (vereenvoudigde procedures, verplicht elektronisch, focus op sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid, fraude- en corruptiebestendig), als sleutel tot economisch herstel en welvaart.

Voorzitter Lutz Bertling hamerde op het belang van kwaliteitsvolle producten, degelijke financieringsmodellen én een gelijk speelveld met Chinese concurrenten (die eveneens kwaliteit bieden én over veel ruimere financieringsmiddelen beschikken). De Eurpese industrie moet sneller schakelen in deze concurrentiestrijd.

In een sessie gewijd aan het Europees signalisatiesysteem ERTMS ten slotte benadrukte Joseph

De rest is gereserveerd voor Agoria leden

Gerelateerde thema's