Technische specificatie botsabsorbeerders Agentschap Wegen en Verkeer | Agoria

Technische specificatie botsabsorbeerders Agentschap Wegen en Verkeer

Gepubliceerd op 01/04/21 door Herman Looghe
het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer heeft besloten om de overgangsperiode voor de aankoop van botsers met 1 jaar te verlengen tot 31/3/2022.

In 2018 koos het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer resoluut voor de toenmalige nieuwe CEN/TS 16786 als criteria waaraan nieuwe botsers moesten voldoen. We legden toen de testmatrix vast, alsook de overgangsperiode voor aankoop van botsers volgens het SB250 V3.1 en de uiterste gebruiksdatum. Aan deze overgangsperiode voor aankoop kwam in principe eind maart een einde. 

Na enkele contacten en een schrijven van Signeq, de vereniging van de ondernemingen in de signalisatie en de wegenuitrustingen, stelt het AWV vast dat het ontwikkelproces goede stappen voorwaarts heeft gemaakt, maar nog niet rond is. Daarom heeft het AWV besloten om deze overgangsperiode voor aankoop met 1 jaar te verlengen tot 31/3/2022. 

De uiterste gebruiksdatum voor botsers volgens SB250V3.1 welke bepaald was als maximum 10 jaar na aankoop, wordt bijgevolg ook met 1jaar verlengd tot 31/3/2032.

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's