Agoria promoot Belgische nucleaire competenties bij minister Reynders en Belgisch diplomatencorps | Agoria

Agoria promoot Belgische nucleaire competenties bij minister Reynders en Belgisch diplomatencorps

Gepubliceerd op 15/02/14 door Christian Dierick
Op 4 februari vond op initiatief van Agoria tijdens de jaarlijkse diplomatieke dagen (1-4 februari) een ontmoeting plaats tussen het Belgische buitenlandse diplomatencorps in aanwezigheid van vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, en Agoria (Nucleaire Technologie, uitrustingen en diensten), samen met de Belgische nucleaire overheidsinstellingen.

Aansluitend vond een informatiesessie plaats met directeur-generaal Yukiya Amano van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), het VN agentschap in Wenen dat o.m. bevoegd is voornucleaire technologie. Onderwerp van de druk bijgewoonde zitting in de Europazaal van het Egmontpaleis waren de exportmogelijkheden voor Belgische nucleaire competenties.

Sector met exportpotentieel

De Belgische nucleaire expertise en technologie biedt mogelijkheden voor export met hoge toegevoegde waarde naar tal van groei- en ontwikkelingslanden

Nucleaire instellingen en industrie met wereldfaam

België heeft gedurende decennia wereldwijd een uitstekende reputatie opgebouwd met toonaangevend nucleair onderzoek, de veilige en bedrijfszekere exploitatie van zijn kerncentrales en de vorming en opleiding van nucleair personeel. Ons institutioneel en wettelijk kader voor nucleaire activiteiten kan bovendien model staan voor andere landen die nood hebben aan nucleaire kennis en technologie

Nucleaire technologie breder dan kerncentrales alléén

Naast zijn veilige kerncentrales heeft België ook sterke internationale troeven in niet-energiegerelateerde nucleaire domeinen: we denken hierbij aan technologie voor nucleaire diagnostiek en geneeskunde (o.a. kankerbehandeling), waarin België absolute wereldtop is, maar ook aan maatschappelijk en wetenschappelijk relevante toepassingen op het gebied van milieubeheer, zoals nucleair afvalbeheer en ontmanteling van nucleaire installaties, een activiteit met heel wat mogelijkheden voor export van kwalitatieve en innovatieve oplossingen.

Maar ook buiten deze meer gekende markten vindt nucleaire technologie toepassing in de detectie van verontreiniging of analyse van verontreinigingtransfers in bodem, lucht en water, in de studie van koolstofuitwisselingen tussen natuurlijke milieus, of nog in het (grond)waterbeheer, bij insectenbestrijding, gewas- en oogstverbeteringen en verhoging van de ziektebestendigheid van planten…

Drie van de elf laboratoria van het Internationaal Atoom Energie Agentschap in Seibersdorf (Oostenrijk) en Monaco worden trouwens geleid door Belgen. Begin dit jaar organiseerde Agoria in samenwerking met het Nucleair Forum een persbezoek aan deze labs in de aanloop naar deze ontmoeting in het kader van de diplomatieke dagen.

Actief gebruik van diplomatieke kanalen

Met deze ontmoeting wensten de stakeholders van het “export platform voor Belgische nucleaire technologie”een proactieve houding stimuleren ten aanzien van de opportuniteiten voor deze specifieke sector en bij te dragen tot een betere kanalisatie van de informatie tussen de Belgische instellingen en bedrijven enerzijds en de betrokken overheidsinstanties, waaronder de FOD Buitenlandse Zaken en zijn diplomatieke corps, anderzijds.

Deze actie was trouwens een vervolg op eerdere initiatieven in samenwerking met FOD en de Belgische residentie in Wenen in 2012 en binnen het IAEA in 2013 om de kennis en exportmogelijkheden van Belgische nucleaire competenties te promoten.

Bedrijven die ervaring hebben met nucleaire technologie of die exporteerbare diensten en uitrusting voor de nucleaire markt en zijn diverse toepassingen leveren, kunnen zich melden bij christian.dierick@agoria.be, contactpersoon bij Agoria voor de industriële vertegenwoordiging en coördinatie van dit federale exportinitiatief.

Presentaties

Was dit artikel nuttig?