3D-printing legt fouten aan meest complexe energiemachine ter wereld bloot | Agoria

3D-printing legt fouten aan meest complexe energiemachine ter wereld bloot

Gepubliceerd op 14/12/13 door Christian Dierick
Begin december heeft in Monaco, onder de patronage van H.S.H. Prins Albert van Monaco, het tweede MIIFED-congres plaatsgevonden (Monaco ITER International Fusion Energy Days).

Tijdens dit tweejaarlijkse congres komen alle partijen samen die betrokken zijn bij de bouw van de ITER-kernfusiereactor. Deze reactor, die momenteel in aanbouw is in het zuiden van Frankrijk (Cadarache, Provence), is de meest complexe machine voor energieproductie ter wereld. Tijdens het congres wordt een stand van zaken opgemaakt over de bouw van de machinecomponenten door ITER-partners in de hele wereld.

 

Afbeelding

Dit jaar stond ter gelegenheid van het congres en zijn ‘industriedagen’ een maquette van de reactor opgesteld in de expohal. De aanbesteding voor de productie van deze 3D-maquette werd gewonnen door een Koreaanse firma. Pittig detail is dat tijdens de omzetting van de (reële) bouwplannen naar print-instructies voor de 3D-maquette enkele onvolkomenheden aan de plannen werden ontdekt. Zo kwamen bepaalde interface-problemen aan het licht (bijv. niet in de plannen voorziene doorvoeringen van leidingen doorheen de wanden van de reactor).

3D printing: volwassen techniek voor designondersteuning

Uit deze ervaring bleek eens te meer dat het goede beheer van de interfaces tussen alle reactorcomponenten en gebouwen, een puzzel van meer dan één miljoen stukken, een van de factoren is die van doorslaggevend belang zullen zijn voor het welslagen van de bouw van deze complexe infrastructuur.

Een andere belangrijke les om te onthouden is dat 3D-printing, een techniek om onder meer hoogwaardige stukken voor de ruimtevaart te produceren, ook performante ondersteuning kan bieden bij het modelleren van complexe installaties. Het is duidelijk dat 3D-printing het stadium van eenvoudige prototypes in plastic gesputterde vormpjes al lang is ontgroeid…

Iterbelgium, het Belgische industrieplatform voor ITER

ITER is de eerste, weliswaar nog niet commerciële kernfusiereactor ter wereld die méér energie zal produceren dan men erin stopt (nl. 500 MW productie tegenover een inbreng van 50 MW aan energie voor het in stand houden van de fusiereacties).

De deelnemers aan de bouw van dit 15 miljard euro kostende onderzoeksproject zijn Europa (met 40% van de voorziene contractvolumes ook meteen de grootste leverancier van uitrustingen en diensten in ITER), de VS, Rusland, Zuid-Korea, China, Japan en India (deze laatste 6 partijen vertegenwoordigen elk ongeveer 10% van de leveringen).

Het Belgische industrieplatform voor Iter heet Iterbelgium:

  1. De activiteiten van Iterbelgium worden aangestuurd vanuit Agoria (Energy Systems and Solutions), maar het lidmaatschap staat open voor alle Belgische bedrijven. Zowel kmo’s als grote bedrijven met interesse voor deelname aan het ITER-project kunnen zich vrijblijvend en kosteloos als mogelijke leverancier aanmelden en kenbaar maken via Iterbelgium. Overzicht van de actuele leden
  2. Naast een eventueel leveringscontract voor uitrusting of diensten aan het project melden ITER-bedrijven dat ze vooral de interessante netwerkingsmogelijkheden op prijs stellen die het ITER-circuit biedt aan hightechbedrijven uit heel Europa en zelfs de hele wereld.
  3. Een overzicht van de activiteiten van het Iterbelgium platform tussen 2007 en 2012 vindt u op de website van de federale overheid FOD. 
  4. Belgische bedrijven kunnen zich registreren via een eenvoudige aanmelding bij christian.dierick@agoria.be en gratis een bedrijfsfiche laten aanmaken op de website van Iterbelgium om hun competenties te promoten via een gestandaardiseerde ITER-fiche.
  5. Enkele foto’s en video’s over de stand van zaken in het ITER-project:

​​​​​​​
Was dit artikel nuttig?