Technologische première in nucleair afvalbeheer door Belgisch bedrijvenconsortium | Agoria

Technologische première in nucleair afvalbeheer door Belgisch bedrijvenconsortium

Afbeelding
Agoria
Gepubliceerd op 15/06/21 door Christian Dierick
De bedrijven DSI, Scannix en Technord hebben hun krachten en technologie gebundeld om een nieuw, mobiel en multifunctioneel diagnosesysteem voor de karakterisering van nucleaire afvalstromen te ontwerpen en te bouwen – 100 % designed en made in Belgium. Het systeem heet SYSCADE.

Advanced Belgian Competences in Decommissioning (ABCD)

De drie bedrijven die hiervoor hun technologie gebundeld hebben, maken deel uit van de nucleaire ontmantelingscluster ABCD, een groep bedrijven rond “Advanced Belgian Competences in Decommissioning”, die al jaren geleden opgericht werd als subgroep van de nucleaire business tak van Agoria’s “Energy Technology Club” en die ook internationaal actief is via deelname aan internationale beurzen zoals de WNE (World Nuclear Exhibition) in Parijs, of binnen het wereldwijde circuit van het IAEA (International Atomic Energy Agency).

In de toekomst zal het SYSCADE-systeem kunnen worden aangewend bijvoorbeeld in de context van de ontmanteling van nucleaire centrales in ons land. Die is weliswaar nog niet voor vandaag, maar nu al worden de competenties geclusterd om straks zoveel mogelijk Belgische bedrijven in deze nieuwe thuismarkt te kunnen betrekken.

De technologische samenwerking tussen DSI, Scannix en Technord sluit dan ook perfect aan bij de bedoelingen van ABCD voor een (Belgische) “pool” van innovatieve technologische ontmantelingscompetenties, die straks door Engie of diens partners kan ingezet worden teneinde de kerncentrales zo kostenefficiënt mogelijk te kunnen ontmantelen.

De groep ABCD vormt de ruggegraat daartoe en bedrijven met interesse voor deze markt én met bruikbare technologie voor innovatieve ontmantelingsoperaties zijn hier dan ook welkom.

SYSCADE

Het nieuwe systeem dat door de samenwerking van de drie bedrijven tot stand kwam, is uniek in de zin dat het een mobiel, containergebaseerd diagnose-centrum betreft om zowel de fysische karakterisatie te doen van een vat met nucleair afval, als de radiologische eigenschappen ervan te meten.

Dit kunnen zowel vaten zijn vanuit toekomstige ontmantelingsoperaties, of eerder opgeslagen vaten uit het verleden. Beide komen in aanmerking om de juiste kenmerken ervan te bepalen zodat de vaten een correcte triage ondergaan met het oog op eventuele bijkomende verwerkingsstappen en een juiste eindbestemming.

Immers, de grote kost voor een nucleaire ontmanteling zit in de eindopslag van het nucleair afval (onder beheer van het Nationaal Instituut voor Radioactief Afval en Splijtstoffen, het NIRAS-ONDRAF) en dus moet die hoeveelheid eindafval via slimme karakterisatie-technologie worden geselecteerd.

Tevens moet de massa aan nucleair afval zo veel mogelijk worden beperkt, wat bij een typische ontmanteling van een kernreactor minder dan 2% van het totaal kan bedragen, en zijn dus gevoelige vrijgavemetingen van uiterst belang.

Syscade werkt enerzijds met X-stralen voor de fysische karakterisatie van het afval, waarbij zeer nauwkeurige beelden kunnen worden gemaakt omtrent de inhoud van een vat, en anderzijds met gammaspectroscopie, op basis van uiterst gevoelige germanium detectoren, om de isotopische samenstelling te bepalen met name naar vervaltijden toe en dus het stralingsrisico van het afval op lange termijn.

Beide technieken maken een verbeterde initiële karakterisatie mogelijk, waarbij SYSCADE zal geoptimaliseerd worden naar reductie van de onzekerheden met betrekking tot matrix en bron inhomogeniteiten.

De mogelijkheid om eveneens vrijgavemetingen te kunnen uitvoeren, conform aan de (inter)nationaal geldende richtlijnen, zal worden onderzocht.

Meer informatie : https://mobile-radiography.com/

WNE, het mekka van de nucleaire technologische industrie


Het SYSCADE-systeem zal onder meer worden voorgesteld op de World Nuclear Exhibition in Parijs in december van dit jaar, waar Agoria met 13 bedrijven een Belgisch paviljoen zal hebben om de internationale business van onze bedrijven in drie cruciale domeinen van nucleaire technologie te stimuleren:

  • reactortechnologie en operationele knowhow, aangezien ons land één van de beste track records ter wereld heeft inzake veiligheid van kerncentrales;
  • ontmantelingstechnologie, omdat nucleaire installaties op het einde van hun levensduur -hetzij technisch, economisch of door politieke beslissing- ook moeten ontmanteld worden, en omdat die ontmanteling vooral door slimme technologie zal moeten worden ondersteund;
  • technologie voor nucleaire geneeskundige toepassingen (diagnostiek en therapie), waarin België, onder meer door een sterke nucleair-wetenschappelijke cultuur in ons land, tot de absolute wereldtop behoort op het gebied van nucleaire diagnostiek en therapie.

De bedrijven die deelnemen aan het Agoria-paviljoen, kunt u hier bekijken.

Was dit artikel nuttig?