Belgische textielmachinebouw trekt op handelsmissie naar Iran | Agoria

Belgische textielmachinebouw trekt op handelsmissie naar Iran

Afbeelding
Gepubliceerd op 13/02/14 door Stijn Pauwels

Nu enerzijds de Turkse markt voor textielmachines sterk afkoelt en anderzijds de handelssancties tegen Iran enigszins minder streng worden, zullen verschillende Europese landen er weldra als de kippen bij zijn om de textielindustrie in Iran te gaan bedienen. Ook Agoria’s bedrijfsgroep Textielmachines is gestart met de voorbereiding van een handelsmissie naar Iran, die we willen laten plaatsvinden in 2014. Het doel is om tijdens een roadshow in 5 Iraanse steden seminaries en minibeurzen te organiseren om de plaatselijke textielindustrie te informeren over de mogelijkheden van de Belgische textielmachinetechnologie. De Belgische delegatie zal seminaries organiseren in Teheran, Mashad, Kashad, Yazd en Tabriz

Al sinds een aantal jaren onderneemt de bedrijfsgroep Textielmachines activiteiten in het kader van collectieve internationale marktontwikkeling. Ze focust daarbij vooral op markten in welke bedrijven moeilijk individueel kunnen prospecteren of in welke collectief optreden de representatie-, marketing- en verkoopkosten kan verminderen. De bedrijfsgroep heeft gemerkt dat collectieve events steevast op veel aandacht in de lokale algemene en vakpers kunnen rekenen, en dat ze dus een uitstekende manier zijn om de Belgische textielmachinetechnologie in de spotlights te zetten. Tijdens eerdere handelsmissies naar India, Pakistan, Bangladesh en Oezbekistan kwamen onze events bijvoorbeeld telkens in beeld op de lokale tv-zenders, in de vorm van interviews met vertegenwoordigers van de deelnemende bedrijven. Ook de samenwerking met lokale mediapartners werpt vaak vruchten af. Zulke samenwerkingsakkoorden zorgen voor persaandacht vóór, tijdens en na het event. 

Wenst u ook deel te nemen of meer te vernemen over onze beoogde handelsmissie naar Iran? Neem dan snel contact op met Jeroen Vits (jeroen.vits@agoria.be).

Dit initiatief wordt medegefinancierd door Flanders Investment & Trade.

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's