Planbureau ziet Belgische economie in 2014 met 1,1% groeien | Agoria

Planbureau ziet Belgische economie in 2014 met 1,1% groeien

Gepubliceerd op 08/10/13 door Patrick Slaets
Het Federaal Planbureau heeft zopas zijn “Economische Vooruitzichten 2013-2014” 
Afbeelding
bekendgemaakt. Elk jaar maakt het Planbureau in het voorjaar en het najaar vooruitzichten voor de Belgische economie bekend. Deze vooruitzichten worden door de regering gebruikt om de overheidsfinanciën voor de komende maanden te kunnen inschatten.

Het Planbureau verwacht dat de Belgische uitvoer dankzij de internationale opleving de volgend jaar met 3,6% zal toenemen. De uitvoer zal de motor worden van een licht economisch herstel. Het BBP zou in 2014 met 1,1% groeien.

Afbeelding

Er zijn volgens het Planbureau wel enkele onzekerheden met betrekking tot dit internationale herstel :

  • de heropflakkering van de Europese schuldencrisis (door bijv. politieke instabiliteit in Italië)
  • een sterke groeivertraging in China en de andere opkomende landen
  • een te forse stijging van de langetermijnrentevoeten (wat krediet duurder maakt en investeringen afremt)
    (In de analyse kon nog geen rekening worden gehouden met ‘shut down’ van de Amerikaanse overheid).

Bij monde van Frank Vandermarliere en Paul Soete had Agoria op zijn persconferentie van 2 oktober overigens al gewezen op de onzekere situatie van de wereldeconomie en gewaarschuwd voor al te voorbarige conclusies over de economische groei in 2014.

Hoe zit het met de investeringen in 2014?

De investeringen van de ondernemingen vielen de tweede helft van 2011 terug en vertoonden in 2012 en 2013 een wisselend verloop. Dat was te wijten aan de tegenvallende conjunctuur, die de industriële capaciteitsbezettingsgraad deed afbrokkelen van ongeveer 80 % (midden 2011) tot slechts 75,2 % in het eerste kwartaal van 2013. In 2014 zouden

De rest is gereserveerd voor Agoria leden