Marktoverzicht van de Belgische en Europese fietsindustrie 2020 | Agoria

Marktoverzicht van de Belgische en Europese fietsindustrie 2020

Afbeelding
Gepubliceerd op 09/06/21 door Amélie Cardyn
Zoals elk jaar publiceert Agoria de cijfers van de Belgische fietsindustrie. In 2020 werden, afhankelijk van de bron, in België in totaal naar schatting tussen 317.400 en 365.000 (niet-elektrische) fietsen verkocht. De verkoopcijfers van elektrische fietsen (tot 25 km/u) blijven stijgen ten opzichte van 2019. De verkoop van speedpedelecs lijkt zich te stabiliseren in 2020.

Het nieuwe CONEBI-rapport "Bicycle Industry & Market Profile 2021" (of kortweg BIMP 2021) is binnenkort beschikbaar. In dit artikel zijn de cijfers voor België al opgenomen. Voor de goede orde, CONEBI is de Europese koepelorganisatie voor de Europese fietsindustrie, waarvan ook Agoria als nationale sectororganisatie lid is.

Het BIMP-rapport geeft een jaaroverzicht van de Europese rijwielindustrie en -markt. Agoria levert de gegevens voor de Belgische fietsindustrie. Het geconsolideerde BIMP-verslag 2021 zal marktcijfers tot en met 2020 bevatten, evenals importcijfers voor de EU-28. Het is gratis voor Agoria-leden en mag niet verspreid worden. Als u het verslag bij verschijning graag zou ontvangen, meld dit dan aan Amélie Cardyn of  Jean-Marc Timmermans.

Hieronder vindt u een overzicht van de cijfers voor de Belgische fietsindustrie en -markt.

Afbeelding

Cijfers 2014-2020, aantallen klassieke fietsen (bron: Nationale Bank van België)[1]

In 2020 is de totale verkoop van (niet-elektrische) fietsen in België volgens cijfers van de Nationale Bank van België met 11% gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, tot een niveau van 317.445 eenheden (2019: 357.800 fietsen; 2018: 457 600 fietsen). Merk op dat de cijfers voor 2019 sinds vorig jaar aanzienlijke correcties ondergingen. Daarom geven we een tweede cijfer voor het jaar 2020: volgens ramingen van Shimano en Traxio zou de verkoop van niet-elektrische fietsen 363.707 eenheden bedragen.

De Belgische productie van (niet-elektrische) fietsen is heel licht gedaald ten opzichte van 2019, zo blijkt uit cijfers van de NBB. Uit de feedback die wij van onze leden hebben gekregen over de productie van gewone en elektrische fietsen blijkt echter dat er een stijging is. Dit is toe te schrijven aan de toegenomen vraag naar fietsen tijdens de lockdownperiode in 2020. Door uitputting van de voorraden van fietsonderdelen was het voor veel Belgische en Europese fietsfabrikanten moeilijk om aan deze groeiende vraag te voldoen.

Afbeelding

Cijfers 2014-2020, bedragen in euro (bron: NBB)

Het volume van de import van fietsen is in 2020 verder gedaald (-7%), maar minder sterk dan tussen 2018 en 2019. De scherpe daling in 2019 was te wijten aan de antidumpingmaatregelen die toen werden ingevoerd.

In 2020 zette de fietsverkoop in België de in 2017 ingezette volumedaling voort. Het aantal verkochte nieuwe fietsen in België is tussen 2019 en 2020 met 11% gedaald. Deze daling van het aantal (conventionele) fietsen hangt samen met het groeiende succes van elektrische fietsen. Anderzijds bleef de omzet groeien en steeg tussen 2019 en 2020 met 15% tot bijna 162 miljoen euro. 

[1] De invoercijfers werden neerwaarts herzien van 601.025 eenheden tot 443.951 eenheden. Als gevolg daarvan is de geschatte verkoop in 2019 gedaald van 509.872 tot 357.849 fietsen.

Was dit artikel nuttig?