Hoe zullen uw kosten en markten evolueren in 2017? | Agoria

Hoe zullen uw kosten en markten evolueren in 2017?

Afbeelding
Gepubliceerd op 13/09/16 door Patrick Slaets

Op dinsdag 6 september ll. organiseerde Agoria de eerste editie van het Forecasting Event. Tijdens dit event informeerden we onze leden over de evolutie van hun kosten en hun belangrijkste markten in het komende kalenderjaar 2017.


Bekijk hier alle foto's van Forecasting 2017.

De deelnemers werden verwelkomd door onze CEO Marc Lambotte. Hij stelde dat steeds meer van onze leden hun begrotingen voor het komende jaar dienen op te stellen voor hun verschillende hoofdkwartieren of aandeelhouders. "Agoria wil hen daar zoveel mogelijk bij helpen. Een geloofwaardige en onderbouwde inschatting van hun omzet en kosten zal onze leden helpen om geen doelstellingen 'given by God' te moeten nastreven, maar hen helpen om realistische en objectieve doelen te kunnen vooropstellen."

Keynote-spreker Peter Vanden Houte, chief economist bij ING, verwacht dat het Belgisch BBP in 2017 nog altijd zal groeien, zij het net iets minder dan in 2016 (1,3%): "Er zijn reden voor hoop en er zijn redenen voor vrees. Ik zie de groei lichtjes dalen. Daarvoor zijn er toch een paar goede redenen. De bedrijven laten hun investeringen niet fors toenemen ondanks de zeer lage intrestvoet. De wereldeconomie blijft het moeilijk hebben door de transitie van de Chinese economie. En last but not least zal de onzekerheid rond de Brexit zeker de groei afremmen. Ook al hebben we al een deel van de negatieve effecten door bijvoorbeeld de daling van het Britse pond ondergaan."

Hoe zullen de markten en de kosten evolueren in 2017?

Die vragen kwamen aan bod tijdens 2 parallelle tracks.

  • Markten

Robert Joos, Directeur-generaal van het Staalindustrie Verbond, stelt vast dat de productie van staal in de wereld lichtjes daalt, maar dat de wereldvraag naar ruw staal nog sterker achterop blijft hinken, vooral in China. “China blijft daardoor onverminderd zijn overschot aan staalproducten overal in de wereld aanbieden. Dat leidt tot een structureel probleem in heel veel landen. De lichte daling van de wereldcapaciteit zal dit probleem nog niet voldoende oplossen.”

Jean-Pierre Liebaert, Directeur Economisch Departement Confederatie Bouw, verwacht dat de bouwsector het ook in 2016 en 2017 behoorlijk goed zal doen. Op basis van de evolutie van de bouwvergunningen heeft hij gepoogd om per deelsegment de productie in 2016 en 2017 in te schatten. De publieke infrastructuurwerken zitten in het opwaartse gedeelte van de groeicyclus. De residentiële renovatiewerken blijven stabiel groeien rond ongeveer 1,8%. De bouwvergunningen voor residentiële en niet-residentiële nieuwbouw schommelen de afgelopen jaren enorm, maar blijven toch opwaarts gericht en zouden beter uitvallen dan enkele maanden geleden werd verwacht.”

Jean-Benoît Charles, Data Analist bij Agoria Data & Statistical Services, maakte een inschatting van het industriële gedeelte van de technologische industrie. “Na een groei van 0,4% in 2015 ging hij uit van een groei van 1% in 2016 en tussen 1 en 2% in 2017 naargelang van de effecten van de sluiting van Caterpillar. Vooral de omzet in de eerste verwerking, de non-ferro en de gieterijen kan de volgende jaren fors groeien. Net als de sector metaalproducten, die na een paar moeilijke jaren toch weer zal aanknopen met groei.”

Chris Moris, Director General van FEVIA, Belgian Food and Drink Federation, zag ook al een positieve kentering van de groeicijfers in zijn sector. Na 2 moeilijkere jaren in 2014 en 2015, verwachten wij voor 2016 en 2017 een groei van 2 à 3% op jaarbasis. “De wereldmarkt trekt terug aan en ons land wordt competitiever door de maatregelen om onze loonkosten te controleren.” Igor Magdalenic, Chief Economist bij essenscia, Belgian Federation for Chemistry and Life Sciences Industries, verwacht eveneens dat de groei van de Europese chemie & life sciences sector in 2016 en 2017 met respectievelijk 1,5% en 1%, hoger zal liggen dan in de 2 afgelopen jaren. “Als we zien dat onze belangrijkste klantensectoren zoals automobiel, elektronica en elektrotechniek sneller gaan groeien, dan verwachten we dat de Europese chemie daar ook een paar graantjes van zal kunnen meepikken.”

  • Kosten

Frank Vandermarliere, Algemeen adviseur Agoria federaal, ging dieper in op de evolutie van de inflatie en van de loonkosten in 2017. Hij maakte ook een inschatting van de aanpassing van de lonen aan de index en de verschillende paritaire comités waarin de leden van Agoria zijn ondergebracht. Rekening houdend met de inflatie en met de daling van de belastingen op arbeid door de taks-shift verwacht hij dat de loonkosten in de technologische industrie met 0,6% zullen toenemen in 2016 en met 1% in 2017.

Joris Franck, Financial analist - Expert Industriële Metalen KBC Asset Management NV, ging dieper in op de evolutie van de belangrijkste metaalprijzen (Staal, Aluminium, Koper, Nikkel en Zink). Hij trachtte ook de determinanten uit te leggen die aan de grondslag lagen van de prijzenevoluties op de wereldmarkten. De prijzen van koper en nikkel ziet hij de komende maanden eerder stijgen. De prijzen van staal zouden eerder dalen. Voor aluminium en zink ziet hij weinig tot geen evoluties. Ruth Lambrechts, Expert, Center of Expertise Energy Agoria, maakte een uitgebreide analyse van de energieprijzen. Ze focuste zich hoofdzakelijk op 3 verschillende types elektriciteitsverbruikers en berekende de verwachte evolutie van hun elektriciteitskost afhankelijk van het feit of ze in Vlaanderen, Wallonië of Brussel waren gevestigd. Ze verwacht over het algemeen een daling van de basisprijs van elektriciteit in de komende maanden. De kosten verbonden aan het netwerk, de belastingen en de heffingen allerhande zullen in mindere of meerdere mate eerder toenemen, maar zullen over het algemeen deze prijsdalingen niet teniet doen. Bij wijze van synthese kunnen we stellen dat Agoria zowel in 2016 als in 2017 uitgaat van een groei van de industriële omzet van 1,5%. Dat is hoger dan de groei van de industriële omzet in 2015, die 0,7% bedroeg. Jammer genoeg zullen de kosten in 2017 ook iets sneller stijgen dan in 2016, al zijn er hier 2 uitzonderingen. De staalprijzen vertonen eerder een dalende tendens en ook de elektriciteitsprijzen zouden in 2017 lager kunnen uitvallen.

In Agoria's Datawarehouse vindt u:

Was dit artikel nuttig?