Forecasting 2022: dit verwachten de bouw, de voedingsindustrie en de chemie | Agoria

Forecasting 2022: dit verwachten de bouw, de voedingsindustrie en de chemie

Afbeelding
Forecasting 2022
Gepubliceerd op 18/11/21 door Patrick Slaets
Tijdens de tweede sessie van Forecasting 2022, ons jaarlijks event over de belangrijkste markt- en kostenevoluties voor de bedrijven in 2022, werd ingezoomd op 3 belangrijke markten van de technologische industrie: de bouw, de voedingsindustrie en de chemie. Dit zijn de belangrijkste takeways.

Vooruitzichten bouw: groei in het verschiet

"De bouw verwacht in 2022 een groei van de productie van 3,5%." Met dat goede nieuws rondden Hannelore Vanbilloen en Jean-Pierre Liebaert van de Confederatie Bouw hun presentatie af.

De groei wordt gedreven door de openbare werken, de relanceplannen, de herstellingen na de overstromingen deze zomer en… door uitvoering van de vele renovatieplannen die de mensen tijdens de lockdowns maakten.

In de niet-residentiële bouw blijft het zo dat de groei van de bouw van bedrijfsruimtes minder stijgt dan de investeringen zelf. Dat is een tendens sinds 2010. Er waren een aantal meevallers in het segment van de handelsruimtes en opslagruimtes. Er lijkt geen daling te komen in de bouw van kantoorruimtes.

In de woningbouw was de daling van de productie tijdens de coronacrisis minder erg dan in de niet-residentiële bouw. De consument is niet op de rem gestaan. Hierdoor werd de daling van vergunningen zeer snel ongedaan gemaakt in 2021…

In het segment van de renovatie was er naast een snel herstel, ook een structurele dynamiek. Tijdens de lockdown hadden de mensen tijd om te renoveren, om plannen te maken om te renoveren…  en ze hadden ook geld dat ze niet konden besteden aan de horeca en aan reizen.
 
De openbare werken worden gedreven door een positieve tendens in de openbare investeringen (bv. relanceplannen, gezondheidszorg,…). Deze positieve dynamiek zorgde ervoor dat we niet terugvallen in 2020.

Ook het herstel van de schade door de overstromingen zal een boost geven aan de openbare werken. Op langere termijn is de vraag of het niveau van publieke investeringen kan gehandhaafd blijven. Het gevaar is groot dat, door toekomstige bezuinigingen in het kader van begrotingsonderhandelingen, deze investeringen zullen worden teruggeschroefd. 

Vooruitzichten voedingsindustrie: optimisme, maar verkoopsprijzen onder opwaartse druk

“De voeding groeide in de eerste helft van 2021 met 9%. De productie ligt nu een pak hoger dan in het begin van 2019,” zei Carole Dembour van Fevia.

Een groot deel van de omzetstijging is echter het gevolg van de toename van de prijzen van de voedselproductie. Die is op zijn beurt het gevolg van de gestegen prijzen van basisgrondstoffen. De voedingssector ziet nochtans een zeer verschillende evolutie in zijn distributiekanalen. De uitvoer en de handel van voedingsproducten kende nauwelijks hinder van de coronacrisis. De horeca daarentegen viel fors terug en zal 2021 afkloppen op een omzetniveau dat 40% lager ligt dan voor de coronacrisis.

Voor 2022 is de voedingsindustrie optimistisch. De bedrijven zien nog nauwelijks belemmeringen op de industriële productie. Men is wel zeer bezorgd over de druk op de marges. Als gevolg van de toenemende prijzen van de voedingsgrondstoffen (suiker, olie, graan, vlees en melkproducten), de forse stijging van verpakkingsmaterialen zoals plastiek en aluminium en, last but not least, de explosie van de transportkosten van containers, zullen ook de verkoopsprijzen in de voeding onder opwaartse druk komen te staan om de gestegen kosten door te rekenen.

Op langere termijn dreigt ook, net als in de technologische industrie, een forse rem op de productie te komen door het tekort aan (hoog)(geschoold) personeel. Het aantal vacatures in de voedingsindustrie staat op recordhoogte. Met de actie #FoodHeroes wil de federatie Fevia hier iets aan doen. Andere oplossingen zoals het flexibeler maken van de arbeidscontracten en het investeren in productiviteitsverhogende technologieën staan eveneens hoog op de agenda van de voedingsindustrie. Dat is dus zeker goed nieuws voor de leden van Agoria!

Vooruitzichten chemie: naar een nieuwe investeringspiek? 

“De chemie is al helemaal hersteld van de negatieve gevolgen van corona. Tijdens het eerste semester groeide de sector met 19%,” stelde Frédéric Druk van essenscia

De groei is o.a. afkomstig van de forse stijging van de uitvoer van vaccins, maar ook de productie van chemische producten en de kunststofverwerking deden het in de eerste helft van 2022 zeer goed.

De investeringen zijn - en dat is goed nieuws voor de Agoria-leden - in het coronajaar 2020 naar het recordniveau van € 2,3 miljard gestegen. Nooit eerder investeerde de chemische industrie op dit niveau. In de eerste helft van 2021 was er een verdere toename van de investeringen met 24%, dus het ziet ernaar uit dat ook in 2022 het investeringsniveau een nieuwe piek zal noteren. Op middellange termijn zal dit hoge investeringsniveau wellicht niet gehandhaafd kunnen blijven, want de gemiddelde bezettingsgraad van de capaciteit in de chemie ligt met 76% nu al 3 jaar lang ver onder de magische grens van 80%, alsook onder het historisch gemiddelde van 79,5%. 

Andere positief nieuws is dat het ondernemersvertrouwen op een zeer hoog niveau staat, zowel in de farma, als in de basischemie, de chemische verbruiksgoederen en de kunststofverwerking. Voorts blijken de gemiddelde verzekerde activiteitsduur (zeg maar het orderboek van de sector) zeer hoog en de voorraden afgewerkte producten zeer laag te zijn. Dat zijn twee vooruitlopende kernindicatoren die wijzen op een verdere groei van de chemie in 2022.

De Studiedienst van Agoria heeft in november 2021 drie Forecasting 2022-webinars georganiseerd over de verwachtingen met betrekking tot de belangrijkste markt- en kostenevoluties voor bedrijven in 2022.

Dit artikel maakt in dat kader deel uit van een vijfdelige reeks:

- Macro-economische vooruitzichten en conjunctuur technologische industrie (verslag Forecasting 2022 – sessie 1)
- Vooruitzichten bouw, voeding en chemie (verslag Forecasting 2022 – sessie 2)
- Vooruitzichten energie- en grondstofprijzen en inflatie (verslag Forecasting 2022 – sessie 3)
- Interview met Peter Vanden Houte (ING) over de economische vooruitzichten voor 2022
- Interview met Peter Vanden Houte (ING) over de opportuniteiten die de conjunctuur biedt voor onze bedrijven
Was dit artikel nuttig?