Belgische economie in recessie | Agoria

Belgische economie in recessie

Gepubliceerd op 02/02/13 door Patrick Slaets
De schattingen van de economische groei in ons land door de Nationale Bank van België laten er geen enkele twijfel over bestaan: “Ons land bevond zich in de laatste 9 maanden van 2012 in een recessie.” Een recessie is een periode waarin de economische groei gedurende minstens twee kwartalen negatief is.

Eergisteren bleek dat de groei in het tweede, derde en vierde kwartaal negatief was en dus is onze economie nu officieel “in recessie”. We kunnen wel spreken van een milde recessie, aangezien de terugval in de laatste negen maanden van 2012 beperkt bleef tot -0,6%

Ook in de technologische industrie (Agoria-sectoren) was de groei in deze drie kwartalen negatief.

De belangrijkste reden voor het slabakken van de Belgische economie is de terugval van de bedrijfsinvesteringen en de investeringen van de gezinnen in woongebouwen die vanaf het tweede kwartaal van 2012 voelbaar werd. De consumenten en de ondernemingen hebben minder vertrouwen in de economische evolutie. Ze voelen en ondergaan ook de negatieve effecten van de overheidssaneringen in de westerse industrielanden. In dat opzicht zouden we deze recessie ook kunnen zien als een uitloper van de kredietcrisis van 2008-2009 omdat de openbare financiën in die periode een flinke knauw kregen.

De gezinnen beslisten daarom in 2012 om opnieuw wat meer te sparen dan in 2011, wat ook een negatieve impact had op hun investeringen en consumptie. Ook de bedrijven aarzelden om in 2012 zwaar te investeren en hadden het bovendien ook moeilijker om aan kredieten te geraken bij de banken. Die zijn

De rest is gereserveerd voor Agoria leden