Belgische economie: "Alles staat stil" | Agoria

Belgische economie: "Alles staat stil"

Gepubliceerd op 20/02/13 door Patrick Slaets
Het Federaal Planbureau maakte onlangs zijn economische vooruitzichten voor 2013 bekend. De Belgische economie zou in 2013 met amper 0,2% groeien. Aangezien de economie in 2012 met 0,2% is achteruitgegaan, kunnen we spreken van een periode van acht kwartalen zonder economische groei. In 2013 zou de terugval van de investeringen (-1,3%) nipt worden opgevangen door een lichte toename van de privéconsumptie en de overheidsuitgaven.

Wat met de gezinnen?

Het reëel beschikbaar inkomen van de gezinnen zou in 2013 met nauwelijks 0,6% toenemen. Daarmee zullen ze twee dingen doen: iets meer sparen en iets meer consumeren. De spaarquote gaat van 15,0 naar 15,2% van het beschikbaar inkomen en de gezinsconsumptie zou met 0,3% stijgen.

Het consumentenvertrouwen blijft laag als gevolg van de licht stijgende werkloosheidsgraad (van 7,4% naar 7,6%) en onzekerheid over de belastingdruk. Hierdoor wordt de consument voorzichtig in zijn bestedingspatroon. De woningbouw bijvoorbeeld zou met 1,6% teruglopen in 2013.

Wat met de ondernemingen?

De Belgische export zou in 2013, net als in 2012, nauwelijks toenemen (+ 0,5%). Dit is uiteraard niet goed voor de activiteit in onze ondernemingen. Volgens het Planbureau zal dit leiden tot een afbrokkeling van de rendabiliteit van de ondernemingen en tot een daling van de bezettingsgraad van de productiecapaciteit. Hierdoor zullen de bedrijfsinvesteringen in 2013 met -0,4% dalen.

Wat met de overheid?

De Belgische overheid in haar geheel zal trachten de overheidsuitgaven verder onder controle te houden. Voor 2013 zou dit leiden tot een lichte groei van de overheidsuitgaven van 0,9%

De rest is gereserveerd voor Agoria leden