Bedrijvigheid van Gears & Transmissions neemt geleidelijk toe | Agoria

Bedrijvigheid van Gears & Transmissions neemt geleidelijk toe

Gepubliceerd op 27/05/21 door Jean-Benoît Charles
De afgelopen maanden is de omzet van de sector Gears & Transmissions beperkt gestegen. In het eerste kwartaal van 2021 lag hij echter nog altijd 9% lager dan in hetzelfde kwartaal van 2020. De langzame verbetering die in de conjunctuurenquêtes naar voren komt, wijst erop dat het herstel de komende maanden stapsgewijs zal blijven verlopen.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden