They Think Design: vijf ondernemingen wisselen van gedachten over de aanpak van design | Agoria

They Think Design: vijf ondernemingen wisselen van gedachten over de aanpak van design

Afbeelding
Gepubliceerd op 08/06/21 door Sibylle Dechamps
In R-Tech, het R&D-centrum van Schréder in Luik, ontvingen Wallonie Design en Agoria onlangs vijf professionals uit verschillende sectoren om van gedachten te wisselen over hun ervaringen met de integratie van design in hun producten en diensten. Alle deelnemers waren het erover eens dat het design aanzienlijk bijdraagt tot het succes van producten en diensten. Over het proces er naartoe liepen de meningen uiteen: projectmatig of als vast onderdeel van een interne cultuur? Intern of uitbesteed? Systematisch of in functie van een specifieke vraag? Verslag van een boeiend gesprek.

Afbeelding

Productdesign is geëvolueerd van 'esthetisch' naar 'strategisch' (FIB Belgium)

René Branders, CEO van FIB Belgium en voorzitter van Agoria, stelde zich bij de relevantie van design dezelfde vragen als de meeste andere ondernemers: hebben we design echt nodig? En welke impact kan design hebben op onze resultaten? 

Tijdens een tentoonstelling over industrieel design, georganiseerd door Wallonie Design, werd de ingenieur in hem ontroerd door het technische vernuft en het bijzondere gebruik van de tentoongestelde producten.

Afbeelding

Oven bij FIB: vóór ...

Afbeelding

en na de bijdrage van het agentschap NAOS .iD+

FIB Belgium stond voor de uitdaging om een innovatie te ontwikkelen voor de Chinese markt. Het design bleek de oplossing te zijn voor de wens van het bedrijf om niet gekopieerd te worden, zich tegen namaak te beschermen en de productiekosten te verlagen. Dit alles in lijn met de huisstijl van de onderneming.

Op die manier verschoof de scope van de bedrijfsleiding en de medewerkers geleidelijk aan van louter esthetisch design naar design als kernelement in het technologisch ontwerp.

'Als we nadenken over design, betekent dit dat we een product in al zijn facetten bedenken en ontwerpen: onderhoudsgemak, recycleerbaarheid, veiligheid, integratie in de toeleveringsketen,... Design was eerst gewoon leuk, voor ons is nu een aspect van strategisch belang geworden.'

René Branders, CEO van FIB Belgium en voorzitter van Agoria

FIB Belgium stelde vast dat design de volgende meerwaarden biedt:

 • Het biedt een oplossing voor de problematiek van intellectuele eigendom wanneer men op een nieuwe markt wil doorbreken.
 • Het maakt het prettig voor de interne ingenieurs om aan het product te werken.
 • Het geeft klanten een nieuwe visie op het bedrijf en zijn producten, en maakt medewerkers trots om bij de onderneming te werken.
 • In een streven naar perfectie leidt het tot betere ergonomie, esthetiek en functionaliteit.
 • Het is een kostenverlagende factor.

Een cultuur van productdesign vertalen naar de werkplek (Schréder)

Bij Schréder heerst een heuse designcultuur die diep verankerd is in het ontwikkelproces van de verlichtingsapparatuur van het bedrijf. In het R-Tech-centrum in Luik, maar ook in de andere vestigingen van de groep wereldwijd, wordt een belangrijke plaats ingeruimd voor innovatie en nieuwe technologieën.

Op die manier komt de onderneming tegemoet aan een groeiende vraag van particuliere of andere klanten naar verlichting die past in nieuwe omgevingen en bij nieuwe manieren van leven; verlichtingen waarin de esthetische component aan belang wint en die de unieke identiteit van een plaats of een stad weerspiegelen.

'Door design te integreren heeft Schréder zijn kernactiviteit – ruimtes verlichten – getransformeerd tot een antwoord bieden op steeds specifiekere verzoeken met betrekking tot verlichtingsapparatuur.

Aina Rakoto, Group R&D Business Operations Manager, Schréder

R-Tech wou de werkruimtes herdefiniëren in lijn met zijn Lightability©-filosofie (een unieke expertise in werken met licht). Uit het team, de nagestreefde waarden en het imago van de organisatie is een heus samenwerkings- en participatieproject ontstaan, dat werd uitgevoerd in samenwerking met het designagentschap Wah Wah Design.

Afbeelding

Bij R-Tech werden de eindgebruikers, nl. de werknemers zelf, betrokken bij de kantoorinrichting (realisatie: Wah Wah Design)

Bij het ontwerp van de werkruimtes, de prototypingruimtes, de testruimtes, de kantoren en de fun areas werd uitgegaan van de behoeften van de gebruikers (in dit geval de werknemers). Het is dankzij die inclusieve opzet (lay-out van een typisch kantoor, uitzoeken van materialen enz.) dat de werknemers van de onderneming erachter stonden.  

Schréder stelde vast dat design de volgende meerwaarden biedt:

 • De medewerkers stonden volledig achter het herinrichtingsproject.
 • Binnen het team kwam een dynamische ervaringsuitwisseling tot stand.
 • Het is een belangrijk element om de ingerichte ruimte in overeenstemming te brengen met de cultuur en de waarden van de onderneming.
 • Het creëert een bron van trots om bij de onderneming te werken.

Design als service om tegemoet te komen aan de vraag van een klant (Taipro Engineering)

Taipro Engineering, dat in micro-elektronica is gespecialiseerd, is een dienstverlener die voor zijn klanten zowel complete projecten als projecten in specifieke ontwikkelingsfasen kan uitwerken.

Door in zijn processen een open-innovatiefase te integreren, schenkt Taipro Engineering al in een heel vroeg stadium aandacht aan ontwerp en design. Het is in deze beslissende fase waarin de doelstellingen worden bepaald dat een behoefte kan ontstaan om design te integreren. De uitvoering zal namelijk hoofdzakelijk afhangen van wat de klant vraagt en van zijn beleving.

Afbeelding

Michel Saint-Mard, te gast op het webinar, vestigt de aandacht op de differentiatie van zijn producten op de markt dankzij de bijdrage van designpartners.

Zelfs voor verborgen elektronica kan esthetiek nl. een grote meerwaarde bieden vanuit commercieel oogpunt. In het geval van uitrusting met een sterke industriële inslag zoals een intelligent smeersysteem of een geolokalisatietoestel kunnen de technische eisen leiden tot producten die niet erg ergonomisch zijn.

'Taipro onderscheidt zich op de markt door een beroep te doen op designpartners wanneer daar behoefte aan is. De producten winnen aan ergonomie en aantrekkelijkheid en combineren functionaliteit en esthetiek.'

Michel Saint-Mard, gedelegeerd bestuurder, Taipro Engineering

Taipro Engineering stelde vast dat design de volgende meerwaarden biedt:

 • Het is een element dat bijdraagt tot productdifferentiatie en dat een concurrentievoordeel kan opleveren.
 • Het maakt producten aantrekkelijker voor de eindklant.
 • Het is een essentieel instrument bij het gebruiksvriendelijker of veiliger maken van tools, instrumenten of machines.

Design als specifieke expertise in een R&D-project (Vigident)

Vigident is een project waarin artificiële intelligentie wordt toegepast op het domein van gezondheid, met als doel een platform te ontwikkelen om de gezondheid van mond en gebit van patiënten te evalueren en op te volgen. Het gaat om een belangrijke markt en een stevige uitdaging! De gelijknamige start-up legt momenteel de laatste hand aan een Ondotoscope®-prototype en is van plan om eind 2021 de markt op te gaan.

Op het vlak van AI en deep learning (progressief machinaal leren) zijn grote hoeveelheden beeldgegevens (datasets) van essentieel belang opdat de machine de benodigde elementen voor de diagnose kan verstrekken. Het design heeft aan die cruciale fase bijgedragen en de initiatiefnemers geholpen bij de uitwerking van een functioneel, eenvoudig en licht prototype. 

Onder de vennoten van de start-up zijn geen designers. Ontwerplogica bracht de start-up ertoe om daarvoor een beroep te doen op het onderzoekscentrum Sirris, dat bekend is om zijn ervaring met medische hulpmiddelen.

'Hoewel design zichtbaarder is, vormt het slechts een klein deel van de knowhow waarvoor een beroep wordt gedaan op Sirris in vergelijking met engineering. Maar design levert wel een aanzienlijke bijdrage omdat het een eerste concrete bouwsteen is waarmee een ondernemer zijn idee concreet vorm kan geven m.b.v. een prototype en een iteratief proces kan aanvatten.'

Gilles Monat, CEO en oprichter, Vigident

 

 

Afbeelding

Engineering en design door het onderzoekscentrum Sirris op elkaar afgestemd voor het project van de start-up Vigident
 

Afbeelding

Gilles Monat (Vigident) en René Branders (FIB Belgium), twee ervaringen met design in de onderneming.

 Vigident stelde vast dat design de volgende meerwaarden biedt:

 • Het faciliteert de marktsegmentatie.
 • Het vormt de basis voor een constructief iteratieproces.
 • Het is onmisbaar om een idee concreet vorm te geven in een prototype.
 • Het levert een essentiële bijdrage aanvullend op de vaardigheden van de initiatiefnemers van een project.
 • Het levert de aanzet tot het testen van gebruikers met als doel cruciale, exploiteerbare gegevens te verzamelen.

Bedrijf, gebruiker en industrie verbinden (Deepwater – Rool)

Volgens Thomas Vancraeynest, industrieel designer en oprichter van Deepwater en Rool, is de link tussen de gebruiker (zijn behoeften), de onderneming (haar waarden en conventies) en de industrie (het productieproces) het punt van overeenkomst in zijn ervaringen. Deze drie entiteiten zijn immers van essentieel belang voor het ontwerpproces en, om te beginnen, voor het uitwerken van het bestek, een fundamenteel element in de relatie tussen onderneming en designer.

Uit zijn feedback blijkt dat hij belang hecht aan design als methode, waarbij de benadering van de gebruiker centraal staat. Door de behoeften te bestuderen kon Deepwater inspelen op de marktvraag en de firma Chacon een oplossing aanreiken die, dankzij een reeks accessoires en modules, echte concurrerende differentiatie oplevert.

'Bij design draait het om een gebruikersgerichte aanpak. Alleen door als het ware de schaduw van de gebruikers te zijn, word je je bewust van wat doorslaggevend is in het design, zoals de verschillende manieren waarop een product wordt gebruikt naargelang van de context.'

Thomas Vancraeynest, industrieel designer

Afbeelding

Rool, het nieuwe project van Thomas Vancraeynest.

Tot slot wou Thomas, omdat het weinig bekend is, de aandacht vestigen op het vermogen van de designer om klanten tot aan de productie te begeleiden dankzij zijn beheersing van technische processen (houtbewerking, plaatbewerking, 3D-printen enz.), waardoor kleine series kunnen worden geproduceerd. Voor andere, complexere technieken is het door het aangaan van een constante dialoog met engineeringbureaus dat de designer zijn project kan aanpassen aan de bedrijfstak die het zal realiseren en – vooral – de formele integriteit van het oorspronkelijke project kan bewaren. 

'Een industrieel designer doet meer dan voorwerpen 'stylen'. Het is vooral iemand die nadenkt over het voorwerp, de zin ervan definieert en alle actoren in het systeem omspant.'

Thomas Vancraeynest, industrieel designer

Tijdens het evenement werden, naast de projecten van de gasten, nog andere projecten gepresenteerd waarbij ook de volgende meerwaarden van design konden worden opgetekend:

Dock Marine Europe & iol Strategic Design

 • Aanpasbaarheid aan de marktvraag en nieuwe zakelijke kansen

Kewlox & Julien Renault

 • Vernieuwing en update van het imago van een merk
 • Producten weer laten aansluiten op de markt

Timbtrack & Yellow Window

 • Oplossen van technische kwesties in verband met een specifieke gebruikscontext
 • Afstemming van het instrument op de eisen van professionele gebruikers

Champain & Hoet&Hoet

 • Bepalen van de communicatiedoelstellingen
 • Overbrenging van specifieke boodschappen via verpakking en media
 • Een duidelijke link leggen tussen de waarden van de onderneming en het beeld dat wordt uitgedragen

Uit deze talrijke voorbeelden blijkt dat de rijke ervaring van de designer te danken is aan het sectoroverschrijdende karakter van zijn job, dat op zich al een meerwaarde is voor de onderneming. Het begeleiden in een langetermijnvisie, het anticiperen op de fasen om een voorwerp te vervaardigen en het nemen van risico's zijn andere duidelijke meerwaarden.

Artikel geschreven door Emilie Parthoens in het kader van het partnership Think Design 2021 met Agoria en met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Nuttige links

Wilt u weten of het nodig is om design in uw onderneming te integreren? Met 'DISC' heeft Wallonie Design een praktische tool voor ondernemers en initiatiefnemers van projecten uitgewerkt! www.disc-design.be

Bent u een kmo die actief is op het gebied van engineering, ontwerp en innovatie? Wilt u meer regionale en nationale visibiliteit? De IDES-groep (Innovation Design Engineering Services) bij Agoria brengt ondernemingen samen die een potentieel ecosysteem vertegenwoordigen met een omzet van 480 miljoen euro en 3.000 professionals die een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van innovatieve ondernemingen in Wallonië. www.ides.be

Was dit artikel nuttig?