Industrya, investeringsfonds, incubator en accelerator ten dienste van industriële transformatie | Agoria

Industrya, investeringsfonds, incubator en accelerator ten dienste van industriële transformatie

Afbeelding
Gepubliceerd op 02/11/20 door Sibylle Dechamps
Industrya is een nieuw investeringsfonds voor de ontwikkeling van Industrie 4.0 dat o.a. door de groep John Cockerill werd opgericht. Het fonds levert bedrijven met innoverende projecten kapitaalinbreng, maar ook ‘hands-on’ begeleidingsprogramma’s en toegang tot een nationaal en internationaal netwerk met knowhow over technologie en financiën. Jean-Luc Maurange, CEO van John Cockerill, gaf ons een woordje uitleg.

Projecten hebben meer nodig dan geld alleen…

Het Industrya-initiatief werd begin juli gelanceerd door de groep John Cockerill en de sectorale investeringsfondsen SFPI-FPIM, SRIW-W.IN.G, NOSHAQ et LRM.

Het voordeel dat Industrya biedt, is dat het – anders dan vele andere Europese fondsen – een ‘hands-on’ begeleiding biedt door de ondersteunde bedrijven toegang te geven tot klanten en industriële partners met wereldfaam, tot technologische expertise en tot de competenties van de R&D-teams, de projectingenieurs en de supportafdelingen van de industriegroep John Cockerill.

Daarnaast kunnen de ondersteunde bedrijven ook rekenen op de expertise en competentie van de financiële partners van het fonds en in het bijzonder op de teams van SFPI-FPIM, NOSHAQ, LRM en W.IN.G. Experts van Imec, Impulse Partners, Leansquare, Incubathor en nog andere partners leveren methodologische expertise en coaching.

Afbeelding

Waarom heeft de groep John Cockerill het initiatief genomen voor een project zoals het Industrya-fonds?

Jean-Luc Maurange, CEO de John Cockerill: "Het businessmodel van John Cockerill steunt op voortdurende innovatie ten dienste van de klanten. Deze innovaties zijn altijd al voornamelijk het resultaat van interne inspanningen geweest en dat heeft de jongste jaren heel wat vruchtbare ideeën opgeleverd... Maar in de moderne wereld waarin de technologische evolutie steeds sneller gaat, leek het ons niettemin interessant om dit proces te boosten en te versnellen door ons meer voor de buitenwereld open te stellen.”

"Het is voor John Cockerill interessant om de krachten te bundelen met partners die al vertrouwd zijn met de wereld van de innovatie, de start-ups en scale-ups, en om samen iets te doen wat in de industrie vrij uniek is: het bedenken en uitrijpen van  innovaties faciliteren, deze naar business cases in de industriële wereld vertalen... en uiteindelijk nieuwe ondernemingen oprichten. Vandaag de dag zijn er in België heel wat voorbeelden daarvan in de wereld van de biotech, de farma en de diensten. Maar in de industrie zijn ze iets zeldzamer, wat ons initiatief nog innovatiever en origineler maakt. En verder is Industrya een goed middel om de industriëlen van morgen te ondersteunen die op een dag misschien wel partners of klanten van John Cockerill zullen zijn."

Afgezien van het feit dat John Cockerill aandeelhouder is, welke zal zijn rol worden in de werking van het fonds?

Jean-Luc Maurange: “Het fonds is een autonome vennootschap met een eigen werking en een eigen team. Dat was belangrijk om mogelijke verwarring en belangenconflicten te voorkomen. Het voordeel van Industrya is dat het werd opgericht door een industriële groep die hiervoor samenwerkt met openbare financiële partners. Het is duidelijk dat John Cockerill de start-ups en scale-ups van Industrya kan laten profiteren van zijn expertise, zijn netwerken van industriële partners, zijn commerciële competenties – vooral zijn ruime blik op de wereld – en zijn legal & contract expertise. Wij zullen in voorkomend geval als eerste klant van de start-up fungeren om hun oplossing te testen. Daar komt nog bij dat John Cockerill in staat zal zijn de rol van facilitator te vervullen om de start-ups en scale-ups makkelijker, met meer geloofwaardigheid en legitimiteit, toegang te geven tot de markten en industriële klanten.”

Wat zijn, volgens u, de voornaamste kwaliteiten van een beloftevol ondernemingsproject?

Maurange: “Het fonds zoekt in de eerste plaats innoverende projecten, ambitieuze projecten maar ook projecten waarvan de technische inhoud beantwoordt aan een klantbehoefte, waarde creëert. Als er geen waarde wordt gecreëerd, is er geen businessmodel dat op termijn leefbaar is. En dan is er de persoonlijkheid van de projectindieners. Zij moeten de wil en overtuiging hebben om ervoor te gaan, om risico’s te nemen, om te DURVEN. Wij zullen er zijn om hen te helpen en te begeleiden, maar de impuls moet van hen komen. Tot slot een boodschap aan alle toekomstige kandidaten: Verbaas ons!

U hebt een idee? U bent welkom!

Uw ondernemingsproject biedt een groot groeipotentieel, een innoverend B2B businessmodel, het is gebaseerd op geavanceerde technologieën en oplossingen die concreet tegemoetkomen aan de uitdagingen en de behoeften van de eindgebruikers? Stel dan uw kandidatuur om gebruik te maken van de diensten van Industrya.

Industrya investeert in de industrie van morgen en bijgevolg in innoverende start-ups en scale-ups, maar ook, waarom niet, in kmo’s met innoverende ontwikkelingsprojecten. Als u een innoverend project hebt en u hebt nood aan ondersteuning, of u een start-up, scale-up of kmo bent, dan zult u kunnen instappen ongeacht de fase waarin uw project zich bevindt: incubatie, acceleratie...

Het project moet, ongeacht het maturiteitsstadium waarin het zich bevindt, wel focussen op een van deze drie domeinen:

  1. energietransitie (hernieuwbare energie, fotovoltaïsche en windenergie, energie-opslag...)
  2. industrie 4.0 (IoT, AI, process, software, hardware, automatisering, digitalisering…)
  3. nieuwe materialen (vooral die welke nuttig zijn voor de twee andere domeinen)

Gildino Tavares, CEO van Industrya, legt uit: “Bij wijze van testfase heeft Industrya binnen de groep John Cockerill een oproep gedaan. Dankzij deze oproep tot intrapreneurship werden ons 300 ideeën bezorgd en werden 15 start-ups geselecteerd. Uiteindelijk werden er daarvan drie waardig bevonden om te worden opgenomen in het fonds, dat, ik wil er nog eens op wijzen, volledig onafhankelijk blijft van de groep John Cockerill. Na de lancering van het fonds eind juni 2020 werden 23 projecten uit het hele land geselecteerd.”

Gildino Taveres: “Een kmo die wil diversifiëren, de internationale toer wil opgaan of haar groei een boost wil geven, die kan van Industrya hulp krijgen om een hoger niveau te halen. Wij richten ons bij voorrang op België, dan op de Benelux en vervolgens op Frankrijk en Duitsland, twee landen die aan de top staan op het gebied van industrie 4.0 en energietransitie.

Download hier de presentatiebrochure van Industrya 

Afbeelding

Was dit artikel nuttig?