Industrieel ethernet, van kantoornetwerk tot industriële veldbus | Agoria

Industrieel ethernet, van kantoornetwerk tot industriële veldbus

Gepubliceerd op 08/05/08
Ethernet zit duidelijk in de lift voor industriële toepassingen. Niet alleen voor het uitwisselen van grote datapakketten maar ook voor het ruwere veldwerk is het aan een opmars begonnen.

Aan het begin van de jaren negentig was het gebruik van ethernet beperkt. Het werd overwegend gebruikt om PLC’s, pc’s en grotere dataverwerkingssystemen met elkaar te verbinden. De datapakketten die uitgewisseld moesten worden, werden niet over de veldbus maar via ethernet verstuurd.

De verbinding was overgenomen uit de kantoorwereld en vond ingang zowel in de verwerkende als in de procesnijverheid. De robuustheid die vereist was voor de industriële wereld, was een uitdaging. Fabrikanten gingen op zoek naar de ideale verbindingstechnologie en de juiste kabels die tegen een stootje konden. Ze moesten vooral bescherming bieden tegen de elektromagnetische storing van diverse bronnen zoals motoren, frequentieomvormers, motorstarters en andere stoorzenders.

Voor het ruwe veld en het aansluiten van digitale in- en uitgangen waren en zijn veldbussystemen nog altijd de koplopers. We zien echter dat ze terrein moeten prijsgeven ten voordele van industriële ethernetgebaseerde systemen.

Wat deed het tij keren?

Aanvankelijk waren de chips die de ethernetverbinding moesten realiseren duur en verbruikten ze veel energie, waardoor ze in grote behuizingen moesten worden ondergebracht en sterk gekoeld. Bovendien waren de bovenliggende protocols niet industrieel genoeg en moest worden gebruikgemaakt van onbetrouwbare routers en hubs. Dit is nu verleden tijd. De goedkope, energievriendelijke en compacte ethernetchips hebben, samen met de robuuste aansluitingen, ethernet 'industrievriendelijk' gemaakt.

Leveranciers en ethernetverenigingen hebben het vaak genoemde nadeel van onvoldoende beschikbaarheid

De rest is gereserveerd voor Agoria leden