Transformatie Digital Factory: "Digitale assistent ondersteunt operator in maakindustrie" | Agoria

Transformatie Digital Factory: "Digitale assistent ondersteunt operator in maakindustrie"

Afbeelding
Gepubliceerd op 01/09/20 door Sibylle Dechamps
In onze Transformatie-artikelreeks stellen we u de 7 essentiële transformatiedomeinen voor die een rol spelen bij het door Agoria en Sirris ontwikkelde 'Factory of the Future'-traject. In dit tweede artikel richten we ons op de Digital Factory-transformatie en meer specifiek op het thema van digitale operator support, of welke instrumenten operatoren kunnen terugvinden in een digitale gereedschapskist.

Digital Operator Support ondersteunt doorgroei tot Digital Factory

Agoria begeleidt bedrijven bij hun transformatie tot fabriek van de toekomst. Deze artikelreeks zal u helpen om elk van de 7 transformatiedomeinen die daarbij een cruciale rol spelen, beter te begrijpen. We lichten ze één voor één aan u toe.

In dit artikel gaan we dieper in op het thema Digital Operator Support. Dit is een belangrijk aspect binnen het transformatiedomein Digital Factory, dat weldra alomtegenwoordig zal zijn in de industrie. Naast de theorie krijgt u van ons ook een concreet praktijkvoorbeeld van een toepassing van Gemsotec.

Afbeelding

  • Hoe gaat u als klein of middelgroot maakbedrijf om met de dagelijkse uitdagingen én bijkomende kansen in een dynamisch en wereldwijd productienetwerk?
  • Hoe gaat u om met de assemblage van steeds complexere producten in kleinere series in het tijdperk van Industrie 4.0?
  • Digitaliseren en automatiseren zijn de sleutelwoorden, maar zonder duidelijk doel en strategie lukt dit niet. Heeft u al nagedacht over de ondersteuning van operatoren met digitale tools?

Industrie 4.0 staat voor een nieuwe industriële (r)evolutie, een samensmelting van traditionele industriële sectoren met nieuwe digitale technologieën. Soms wekt de digitale hype de – verkeerde – indruk dat de maakindustrie irrelevant wordt. Toch blijft een stevige industriële basis belangrijk voor de bestendiging van economische groei en welvaart. Voldoende investeren in de maakindustrie is dan ook de boodschap.

Digitalisering en automatisering lijken onafwendbaar. Maakbedrijven kunnen zich best voorbereiden door geleidelijk aan te investeren en geschikte oplossingen te vinden voor het digitaliseren en automatiseren van hun specifieke activiteiten. Door het grote en groeiende aanbod van digitale technologieën, is het voor een maakbedrijf niet onbelangrijk om op het juiste moment de juiste investering door te voeren. Agoria nam hiervoor het DigiCoach initiatief. Voor specifieke uitdagingen voor het digitaliseren en automatiseren van activiteiten op de productievloer, bieden experten van Agoria en Sirris u een antwoord.

Dit artikel focust op het aanbod van digitale tools die een operator ondersteunen bij het vervaardigen van fysieke producten op de werkvloer. Denk hierbij aan een vaak voorkomende activiteit op de werkvloer, zoals het assembleren van diverse onderdelen tot één geheel. De operator heeft hierbij informatie nodig over wat hij/zij zal assembleren, wanneer en hoe dit moet gebeuren. Dit gebeurt aan de hand van een (technische) werkvoorbereiding en een planning.

Zonder digitale communicatiemiddelen op de werkvloer, heeft een operator werkinstructies op papier en een (papieren) lijst met orders. Bij een slimme (assemblage)cel krijgt de operator nog steeds dezelfde informatie, maar dan op een digitale manier. Digitale assistieve technologie maakt het mogelijk om de operator op het juiste moment juist voldoende informatie te gevenom zijn/haar opdracht te voltooien. Een bijkomend voordeel is dat de status van de assemblage gemonitord kan worden, en dat afwijkingen ten opzichte van de planning snel duidelijk worden op de werkvloer.

Aan de slag met de digitale gereedschapskist

Een "digitale assistent" ondersteunt de operator die meer en meer gevarieerde taken zal uitvoeren, en zich hiervoor sneller bepaalde competenties eigen zal moeten maken. Dankzij deze instructies op maat verbetert men ook de kwaliteit van de gemaakte producten.

Een digitale assistent heeft twee primaire doelen:

  • het suggereren van optimale (machine)settings of parameters zodat een processtap zo performant mogelijk kan uitgevoerd worden,
  • toegang geven tot op maat gemaakte procedures en werkinstructies, en hierbij rekening houden met de operator (bvb ervaringsniveau, taal, …).

Een digitale assistent bestaat grosso modo uit een front-end en een back-end gedeelte. Het back-end gedeelte aggregeert alle nodige gegevens, bv. via een IoT-platform zoals "Thingworx". Het front-end deel zorgt ervoor dat de operator de juiste informatie op het juiste moment te zien krijgt, en dat deze informatie dan ook verdwijnt wanneer de operator deze niet meer nodig heeft. 

Bij de digitale assistent is het belangrijk om goed na te denken over de dashboards (de informatie op een scherm, of op een slimme bril, of op een smartwatch of …) die aan de operator getoond worden, en over de manier waarop deze informatie getoond wordt aan de operator.

Het aanbod aan digitale (mobiele) devices die de operator ondersteunen bij de uitvoering van zijn taak neemt steeds toe. De keuze wordt hoofdzakelijk bepaald door de aard van de activiteiten van de operator (binnen/buiten, mobiel of vaste werkplek, …), en door de snelheid waarmee de informatie verandert, en hoe compatibel het "digitale gereedschap" is met de activiteiten die de operator uitvoert.

Zo zijn smart glasses praktisch voor activiteiten op ooghoogte, zoals bv. onderdelen uit een bakje halen in een magazijn. Een tablet kan handig zijn voor montageactiviteiten aan grote, complexe machines, en projectiesystemen zijn zeer geschikt voor assemblage van kleinere onderdelen op een tafel (sommige smart glasses zijn hier minder praktisch omdat de operator dan telkens moet opkijken omdat de informatie duidelijkst weergegeven wordt als men recht voor zich uitkijkt). Projectiesystemen zijn dan weer minder geschikt voor grote constructies waar men aan de onderkant iets moet monteren.

Voorbeelden van front-end zijn:

Schermen met instructies

In de eenvoudigste vorm toont dit scherm werkinstructies in pdf ("paper on glass") en benadrukt het hierbij de aandachtspunten. Dit wordt vaak gecombineerd met andere systemen die de voortgang van de planning aanduiden op basis van een vergelijking van de planning (uit ERP) en gerealiseerde productie (bvb op basis van een teller op het einde van de lijn).  Onder meer het Belgische bedrijf Manual.to is gespecialiseerd in het handig weergeven van deze digitale werkinstructies op gelijk welk digitaal scherm. 

Slimme brillen

Smart glasses zoals Snap, Vuzix, Iristick, ODG R-7… geven de operator toegang tot de juiste informatie. Verschillende Belgische bedrijven commercialiseren software om werkinstructies te tonen op smart glasses (Manual.to, Proceedix, Azumuta, SupportSquare, ...). Sommige van deze brillen kunnen ook dienen als veiligheidsbril in een productie-omgeving die dit vereist. Deze brillen werken meestal op basis van Augmented Reality (dit wil zeggen dat de fysieke wereld aangevuld wordt met virtuele elementen – vergelijkbaar met Pokémon Go).   

Afbeelding

Links: geavanceerde smart glasses (ODG R-7); rechts: Proceedix software op Smart Glass

Een Human-Interface Mate

Zoals bv. van het Belgische Arkite, projecteert instructies in een assemblagecel op een interactieve manier. Het systeem verwittigt in geval van een foutieve handeling.

Afbeelding

Afbeelding

Links: geassisteerde assemblage in het Make Lab, rechts: Arkite HIM

Headsets

Een mooi voorbeeld hiervan is de "Mixed Reality" Hololens van Microsoft. Mixed Reality maakt het mogelijk om de echte wereld te verrijken met digitale informatie, bijvoorbeeld hologrammen, die verankerd kunnen worden in een ruimte of op een specifieke plaats. Doordat deze informatie gebonden is aan de ruimte en niet aan de gebruiker, kan er omheen gelopen worden en van dichterbij en rondom worden bestudeerd. Dit maakt Mixed Reality interessant voor tal van industriële toepassingen. Hoewel de kwaliteit van de beelden zeer goed is, is er nog werk aan de betrouwbaarheid van de devices. Veel onderzoeksinstellingen maken gebruik van de Hololens voor demonstraties.

Afbeelding

De aggregatie van gegevens van ERP-systemen, CAD- en PLM-data, werkinstructies… gebeurt in het back-end gedeelte, en wordt meer in detail behandeld in een volgend artikel. In de meeste gevallen zal een (I)IoT-platform (zoals PTC's Thingworx) data  aggregeren en aanleveren aan het front-end gedeelte, en ditzelfde platform zal dan een digital shadow of digital twin van het product genereren vlak na het doorlopen van alle productiestappen. 

Agoria staat aan uw zijde. Onder andere door uitwisselingen tussen technologieaanbieders, innoverende maakbedrijven en vooruitstrevende start-ups te organiseren, én de inzichten nadien te sharen. Wij kijken ook uit naar uw initiatieven en ervaringen! 

Digital operator support is een van de onderdelen van de Digital Factory-transformatie die in de FoF Scan wordt geëvalueerd.
Wilt u weten waar uw bedrijf staat in het transformatietraject tot fabriek van de toekomst?
Vul de ADMA FoF Scan in (European Advanced Manufacturing Support Centre waarvan Agoria en Sirris partners zijn).

GoRound (by Gemsotec) ondersteunt operatoren bij mobiele inspecties

Het jonge Leuvense bedrijf Gemsotec ontwikkelde een mobiele oplossing voor werknemers in de industrie om inspecties, werkinstructies en taken op smartphone of tablet uit te voeren.

Afbeelding

Augmented operations

Het product GoRound begeleidt werknemers stap voor stap doorheen een inspectie of werkinstructie aan de hand van foto’s en informatie over de locatie. Het product slaat niet enkel aan in de chemische industrie, maar ook in andere sectoren zoals de voedingsindustrie bij het uitvoeren van kwaliteitscontroles. Gemsotec heeft zelfs een klant in de Spaanse maakindustrie die hun technologie gebruikt om hun geproduceerde goederen  te inspecteren. Verder biedt GoRound ook opportuniteiten in de logistiek, zoals voor inspecties van voertuigen of voor inspecties van magazijnen.

Afbeelding

Voor de ontwikkeling van de GoRound heeft Gemsotec op basis van de eigen ervaring en vele gesprekken in de markt hun product specifiek afgestemd op de noden in de industrie. Het  product is een modulair opgebouwde SaaS applicatie, specifiek voor werknemers die veel uiteenlopende inspecties, werkinstructies en taken uitvoeren en daarbij met ingewikkelde procedures geconfronteerd worden. De applicatie laat toe dat men zelf heel eenvoudig templates voor inspecties en werkinstructies kan aanmaken  en verrijken met foto's en informatie over de locatie.

Eén platform

GoRound differentieert zich van low coding platformen en horizontale platformen door alle vereisten voor industrieel gebruik in één platform aan te bieden. De low coding platformen en horizontale platformen zijn eerder ontwikkeld voor uiteenlopende toepassingen zoals plaatsbeschrijvingen in de vastgoedsector  tot toepassingen in de welzijnszorg. Gemsotec richt zich specifiek op sectoren zoals de chemie, voedingsindustrie en logistiek.

Naast de GoRound applicatie biedt Gemsotec eveneens advies aan rond digitalisering en bouwt het “smart solutions”. Zo zijn ze momenteel actief voor de Brandweer van Antwerpen in het kader van de ontwikkeling van een Interventie App. Deze applicatie laat toe om efficiënt te communiceren en informatie met betrekking tot een incident intelligent ter beschikking te stellen. Deze mobiele applicatie bevat onder andere een chat functionaliteit met een chatbot en een GIS kaart die alle relevante informatie grafisch weergeeft. Deze applicatie heeft niet alleen potentieel voor andere brandweerkorpsen, maar evenzeer voor andere hulpdiensten.

 

Zoekt u een partner voor een “digitaal gereedschap”? Zet dan nu de volgende stap en schrijf u in voor ons DigiCoach initiatief, Klik hier voor meer informatie.

Lees ook: 

Was dit artikel nuttig?